Giải bài bác tập SGK Toán 8 trang 125, 126 giúp các em học sinh lớp 8 xem nhắc nhở giải những bài tập của bài xích 4: diện tích hình thang Hình học 8 Chương 2. Qua đó những em sẽ mau lẹ hoàn thiện toàn cục bài tập của bài bác 4 Chương II Hình học tập 8 tập 1.

Bạn đang xem: Đường trung bình của tam giác, của hình thang


Lý thuyết bài xích 4: diện tích s hình thang

1. Công thức diện tích của hình thang

Diện tích hình thang bởi một nửa tích của tổng hai lòng với chiều cao:

*

2. Phương pháp tính diện tích s hình bình hành

Diên tích hình bình hành bởi tích của một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó: S = a.h


Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo các độ lâu năm đã mang đến trên hình 140 cùng biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828m 2 .Gợi ý đáp án:

Ta có

*

*

Do đó diện tích của hình thang ABED là:

*

Bài 27 (trang 125, 126 SGK Toán 8 Tập 1)

Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại sở hữu cùng diện tích? Suy ra biện pháp vẽ một hình chữ nhật bao gồm cùng diện tích với một hình bình hành mang lại trước.


Gợi ý đáp án:

Hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABEF tất cả đáy phổ biến là AB cùng có độ cao bằng nhau, vậy bọn chúng có diện tích bằng nhau.

Suy ra biện pháp vẽ một hình chữ nhật tất cả cùng diện tích với một hình bình hành đến trước:

Lấy một cạnh của hình bình hành ABEF có tác dụng một cạnh của hình chữ nhật đề xuất vẽ, chẳng hạn cạnh AB.Vẽ con đường thẳng EF.Từ A với B vẽ các đường trực tiếp vuông góc với mặt đường thẳng EF chúng giảm đường thẳng EF lần lượt tại D, C. Vẽ những đoạn thẳng AD, BC.

ABCD là hình chữ nhật bao gồm cùng diện tích s với hình bình hành ABEF vẫn cho.

Bài 28 (trang 126 SGK Toán 8 Tập 1)

Xem hình 142 (IG // FU). Hãy tham khảo tên một vài hình bao gồm cùng diện tích s với hình bình hành FIGE.

Gợi ý đáp án:

+ nhận ra các hình IGRE và IGUR là hình bình hành.

Gọi h là chiều cao từ I mang lại cạnh FE, đôi khi là độ cao từ I mang lại FU.


⇒ SIGRE = h.RE

và SIGUR = h.RU; SFIGE = h.FE.

Mà sắt = RE = RU

⇒ SFIGE = SIGRE = SIGUR.

+ lại sở hữu SFIGE = h.FE = 1/2.h.2FE = 1/2.h.FR = SFIR

Tương trường đoản cú SFIGE = SGEU

Vậy SFIGE = SIGRE = SIGUR = SIFR = SGEU.

Bài 29 (trang 126 SGK Toán 8 Tập 1)

Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, lý do ta được nhị hình thang có diện tích s bằng nhau?

Gợi ý đáp án:

Cho hình thang ABCD. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của hay lòng AB, CD.

Gọi h là chiều cao của hình thang AMND thì h cũng là chiều cao của hình thang BMNC.

Diện tích hình thang AMND là:

*
(1)

Diện tích hình thang BMNC là:

*
(2)

Mà AM = MB (3) (do M là trung điểm AB) và doanh nghiệp = NC (4) (do N là trung điểm của DC)

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra:

*

Bài 30 (trang 126 SGK Toán 8 Tập 1)


Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với mặt đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK. Hãy so sánh diện tích s hai hình này, từ kia suy ra một cách chứng tỏ khác về công thức diện tích hình thang.Gợi ý đáp án:

Ta gồm hình thang ABCD (AB // CD), với mặt đường trung bình EF với hình chữ nhật GHIK như hình vẽ.

Xét hai tam giác vuông: ∆AEG với ∆DEK có:

+) AE = ED (do E là trung điểm của AD)

+)

*
(đối đỉnh)

*
(cạnh huyền-góc nhọn)

Suy ra

*

Xét hai tam giác vuông: ∆BFH và ∆CFI có:

+) BF = FC (do F là trung điểm của BC)

+)

*
(đối đỉnh)

*
(cạnh huyền-góc nhọn)

*

Do đó

*

Nên:

*
(do GH=EF) mà
*
(tính chất đường trung bình hình thang ABCD)

Do đó

*

Gọi AJ là chiều cao của hình thang ABCD thì AJ = HI, từ đó suy ra:

*

Vậy ta gặp mặt lại cách làm tính diện tích s hình thang đã làm được học nhưng bởi một phương thức chứng minh khác. Mặt khác, ta phát hiện công thức bắt đầu : diện tích s hình thang bằng tích của mặt đường trung bình hình thang cùng với chiều cao.

Bài 31 (trang 126 SGK Toán 8 Tập 1)

Xem hình 144. Hãy chỉ ra các hình bao gồm cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị chức năng diện tích).

Gợi ý đáp án:

Các hình 2, 6, 9 gồm cùng diện tích s là 6 ô vuông.

Các hình 1, 5, 8 gồm cùng diện tích s là 8 ô vuông.


Các hình 3, 7 bao gồm cùng diện tích s là 9 ô vuông.

Xem thêm: Bài 130 Trang 55 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 130 Trang 55 Sgk Toán Lớp 6

Hình 4 có diện tích s là 7 ô vuông nên không có cùng diện tích với một trong những hình đã cho.


Chia sẻ bởi: đái Vân
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 03 Lượt xem: 251 Dung lượng: 312,6 KB
Liên kết cài đặt về

Link johnadamshs.net chính thức:

Giải Toán 8 bài xích 4: diện tích hình thang tải về Xem
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học tập - Chương 1: Tứ giác Hình học tập - Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Hình học tập - Chương 3: Tam giác đồng mẫu mã học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA