I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Toán 7: giải sgk toán 7, giải sbt toán 7 đại số, hình học

Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân tách số hữu tỉ
§4.Giá trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
§5.Lũy vượt của một số hữu tỉ
§6.Lũy vượt của một trong những hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số cùng đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng phần trăm nghịch
§4.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số với đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo bởi vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
§4.Hai con đường thẳng song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng song song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng cha góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.Trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều bằng nhau thứ tía của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành không tính trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển lựa chọn 405 bài bác tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ nhiều thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc và cạnh đối lập trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa mặt đường vuông góc và đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu
§3.Quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất tía đường trung tuyến của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất bố đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một quãng thẳng
§8.

Xem thêm: Kingsoft Office Là Gì - Lý Do Chọn Wps Office Thay Thế Microsoft Office

Tính chất cha đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất ba đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*