Một xí nghiệp sản xuất kí đúng theo đồng dệt một số trong những tấm thảm len vào (20) ngày. Do đổi mới kỹ thuật, năng suất dệt của nhà máy sản xuất đã tăng (20\% ). Vì chưng vậy, chỉ vào (18) ngày, không những nhà máy sản xuất đã ngừng số thảm đề xuất dệt hơn nữa dệt thêm được (24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo đúng theo đồng.

Bạn đang xem: Giải bài 45 sgk toán 8 tập 2 trang 31


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


B1: Đặt số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo hòa hợp đồng là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn quan hệ giữa những đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.


Lời giải đưa ra tiết

Cách 1: 

Gọi (x) là số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo phù hợp đồng ((x) nguyên dương)

Số tấm thảm len hàng ngày dự định dệt là: (dfracx20) (tấm)

Số tấm thảm len thực tiễn đã dệt là: (x + 24) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế mỗi ngày dệt là: (dfracx + 2418) (tấm)

Vì năng suất của xí nghiệp tăng (20\% ) phải số thảm thực tế dệt vào một ngày bằng (100\%+20\%=120\% ) số thảm dự định dệt trong một ngày, ta tất cả phương trình: 

(eqalign và x + 24 over 18 = 120\% .x over 20 cr và Leftrightarrow x + 24 over 18 = 6 over 5.x over 20 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) over 900 = 9.6x over 900 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) = 54x cr và Leftrightarrow 50x + 1200 = 54x cr & Leftrightarrow 1200 = 54x - 50x cr & Leftrightarrow 4x = 1200 cr và Leftrightarrow x = 1200:4 cr và Leftrightarrow x = 300 ext(thỏa mãn)cr )

Vậy số tấm thảm len xí nghiệp buộc phải dệt theo hợp đồng là (300) tấm.

Cách 2:

* Phân tích:

Ta có: Số sản phẩm dệt được = năng suất . Số ngày dệt.

 

Năng suất

Số ngày dệt

Tổng sản phẩm

Dự tính

x

20

20.x

Thực tế sau khi cải tiến

x + 20%.x = 1,2x

18

18.1,2.x

Thực tế dệt được rất nhiều hơn dự trù 24 tấm cần ta gồm phương trình:

(18.1,2x = 20x + 24)

* Lời Giải:

Gọi x là năng suất dự trù của nhà máy (sản phẩm/ngày); (x ∈ N*) .

⇒ Số thảm len dệt được theo dự trù là: 20x (thảm).

Sau khi cải tiến, năng suất của nhà máy sản xuất đã tăng 20% buộc phải năng suất trên thực tế là:

(x + 20\%.x = x + 0,2x = 1,2x) (sản phẩm/ngày).

Sau 18 ngày, nhà máy dệt được: (18.1,2x = 21,6.x) (thảm).

Xem thêm: Đầm Free Size Là Gì - Freesize Bao Nhiêu Kg Mặc Vừa

Vì sau 18 ngày, xí nghiệp không những xong số thảm đề xuất dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm cần ta tất cả phương trình:

(21,6.x = 20x + 24)

(⇔ 21,6x – 20x = 24)

(⇔ 1,6x = 24)

(⇔ x = 15) (thỏa mãn) 

Vậy số thảm mà xí nghiệp sản xuất phải dệt ban đầu là: (20.15 = 300) (thảm).


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + johnadamshs.net"Ví dụ: "Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 johnadamshs.net"