Cho hình bình hành(ABCD ,,(AB > BC).) Tia phân giác của góc(D) cắt(AB) ở(E,) tia phân giác của góc(B) cắt(CD) ở(F.)

a) chứng minh rằng(DE // BF)

b) Tứ giác(DEBF) là hình gì? vì chưng sao?
Bạn đang xem: Giải bài 45 sgk toán 8 tập 1 trang 92

Hướng dẫn:

a) chứng tỏ cặp góc đồng vịtrong bởi nhau

b) thực hiện dấu hiệu phân biệt thứ nhất.

*

a) Ta có:(ABCD) là hình bình hành (giả thiết)(Rightarrow AB // CD)(tính chất)(Rightarrow widehatF_1 = widehatB_1)(cặp góc so le trong)(,,,,(1))Lại có:(DE) là tia phân giác(widehatD) (giả thiết)(Rightarrow widehatD_2 = dfracwidehatD2 ,,,,(2))Tương từ ta có:(BF) là tia phân giác(widehatB) (giả thiết)(Rightarrow widehatB_1 = widehatB_2 = dfracwidehatB2 ,,,,(3))Mà(widehatB = widehatD) (vì(ABCD) là hình bình hành)(,,,,(4))Từ((1),,(2),,(3),,(4) Rightarrow widehatD_2 = widehatF_1)Mà(widehatD_2) và( widehatF_1) ở vị trí đồng vị(Rightarrow DE // BF)(đpcm)b) Xét tứ giác(DEBF,) ta có:(DE // BF)(chứng minh trên)(EB // DF)(vì (E in AB,, F in CD))(Rightarrow)Tứ giác(DEBF) là hình bình hành


Ghi nhớ: các dấu hiệu nhận thấy hình bình hành: 
1. Tứ giac có các cạnh đối song song là hình bình hành. 
2. Tứ giác có các cạnh đối cân nhau là hình bình hành. 
3. Tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song và đều bằng nhau là hình bình hành. 
4. Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 7: Hình bình hành khác • Giải bài xích 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 những tứ giác ABCD, EFGH,... • Giải bài xích 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình bình hành ABCD.... • Giải bài 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình bình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 7: Hình bình hành
• Giải bài 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bảo Hiểm Hưu Trí Là Gì ? Công Ty Bảo Hiểm Hưu Trí Nào Tốt ? Lợi Ích Và Những Điều Cần Biết

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12