estimate tức là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Giải pháp phát âm estimate giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate.

Bạn đang xem: Estimated là gì


Từ điển Anh Việt

estimate

/"estimit - "estimeit/

"estimeit/

* danh từ

sự đánh giá, sự cầu lượng

số lượng mong đoán

bản kê ngân sách chi tiêu (thầu khoán)

the Estimates

dự thảo ngân sách

* ngoại cồn từ

đánh giá; ước lượng

estimate

ước lượng, tấn công giá

e. Of the number of zeros ước lượng số lượng các không điểm

admissible e. ước lượng gật đầu đồng ý được

combined ratio e ước lượng tổng hợp dưới dạng trung bình

consistent e. (thống kê) ước lượng vững

grand-lot e. Cầu lượng theo mọi lô lớn

invariant e. (thống kê) cầu lượng bất biến

minimax e.(thống kê) ước lượng minimac

ordered e. (thống kê) cầu lượng nhờ vào thống kê đồ vật tự

overall e. Mong lượng đầy đủ

regression e. ước lượng hồi quy

unbiased e. ước lượng ko chệch

upper e. (giải tích) mong lượng trên


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

estimate

* kinh tế

đánh giá

đánh giá lượng giá

dự kế

dự tính

lượng giá

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước lượng

ước tính

* kỹ thuật

đánh giá

dự đoán

dự toán

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước đoán

ước lượng

ước tính


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô search kiếm và xem những từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô search kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Excretion Là Gì, Nghĩa Của Từ Excretion, Từ Điển Y Khoa Anh


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn các bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*