Diện tích bao bọc của hình chóp đều bởi tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

(S_xq = pd)

(p): nửa chu vi đáy

(d): trung đoạn của hình chóp đều

johnadamshs.net
Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình chóp đều

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Giải Bài 40 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 2 4 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 40 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 2

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.