Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy phân chia hình thang ABCD

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Diện tích hình thang lớp 8

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy phụ thuộc công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

Xem giải thuật


bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 26 trang 125 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích s hình thang ABED theo các độ nhiều năm đã mang lại trên hình 140

Xem lời giải


bài 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích s ?

Xem giải thuật


bài xích 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 28 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Coi hình 142 (IG// FU). Hãy tham khảo tên một số hình tất cả cùng diện tích với hình bình hành FIGE...

Xem giải thuật


bài xích 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Lúc nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được nhì hình thang có diện tích bằng nhau?

Xem lời giải


bài xích 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Trên hình 143 ta tất cả hình thang ABCD với con đường trung bình EF cùng hình chữ nhật GHIK

Xem giải thuật


bài bác 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Xem hình 144. Hãy chỉ ra các hình gồm cùng diện tích s (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4- Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 168 Ôn Tập Về Tính Diện Tích Thể Tích Một Số Hình

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.