bài bác 37 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 37 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép đo bắt buộc thiết( đúng chuẩn đến từng mm) để tính diện tích hình ABCDE (h.152)

Xem lời giải
Bạn đang xem: Diện tích đa giác lớp 8

bài 38 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 38 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153

Xem lời giải


bài bác 39 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 39 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép vẽ với đo cần thiết để tính diện tích s một đám đất tất cả dạng như hình 154

Xem giải thuật


bài bác 40 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 40 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích thực của vũng nước có sơ vật là phần gạch men sọc bên trên hình 155

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 8 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 8 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số cửu - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số chín - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 10 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 10 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 11 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 11 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 12 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 12 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 13 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 14 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 15 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 15 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Bài 84 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2 : Phép Chia Phân Số, Bài 84 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.