Giải bài tập Toán 7 trang 19, 20 giúp những em học sinh lớp 7 xem nhắc nhở giải các bài tập của bài 5: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ chương I.

Bạn đang xem: Đáp án sách giáo khoa toán lớp 7

Tài liệu được biên soạn chính xác, bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 xem thêm nắm vững vàng hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài bác tại đây.


Bài 27 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:

*


Ta có:

*

*

*

*


Bài 28 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:

*

Hãy rút ra dìm xét về lốt của lũy quá với số mũ chẵn với lũy vượt với số mũ lẻ của một vài hữu tỉ âm.


Ta có:

+)

*

+)

*

+)

*

+)

*

Nhận xét:

+ Lũy thừa bậc chẵn (số nón chẵn) của một vài hữu tỉ âm là một trong những dương.

+ Lũy thừa bậc lẻ (số mũ lẻ) của một vài hữu tỉ âm là một vài âm


Bài 29 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết số

*
bên dưới dạng một lũy thừa, lấy một ví dụ
*
Hãy tìm những cách viết khác.

Xem thêm: Đào Tạo Chính Quy Là Gì ? Các Vấn Đề Quanh Đào Tạo Đh Đào Tạo Chính Quy Là Gì


Ta có:

*

Lưu ý:

*


Bài 30 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x, biết:

a)

*

b)

*


a)

*

*

*

b)

*

*

*

Lưu ý:

*

*


Bài 32 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đố: hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ kia thành một lũy thừa nhằm được công dụng là số nguyên dương bé dại nhất. (Chọn được càng những càng tốt).