- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột với nhau.

Bạn đang xem: Lý thuyết phép trừ hai số nguyên

- Trừ các chữ số sinh sống từng sản phẩm theo vật dụng tự từ bắt buộc sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, hàng trăm, sản phẩm nghìn, … .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: (865279 - 450237).

*

Vậy (865279 - 450237 = 415042).

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: (647253 - 285749).

*

Vậy (647253 - 285749 = 361504).

2. Một vài dạng bài tập

Dạng 1: Trừ những số tự nhiên

Dạng 2: Tính cực hiếm biểu thức


Phương pháp: Áp dụng các quy tắc thực hiện phép tính như:

- Biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, chia trước; tiến hành phép tính cộng, trừ sau …

- Biểu thức chỉ gồm phép cùng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân với phép phân chia thì ta tính theo thứ tự từ trái quý phái phải.

Dạng 3: tìm kiếm (x)

Phương pháp: xác định vai trò của (x) rồi áp dụng những quy tắc tìm kiếm một số chưa chắc chắn đã học tập như:

- mong mỏi tìm số hạng không biết ta đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

Xem thêm: Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên Kết Nối Tri Thức, Các Dạng Toán Về Luỹ Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên

- mong tìm số trừ ta đem số bị trừ trừ đi số trừ.

Dạng 4: Toán bao gồm lời văn


Mục lục - Toán 4
CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
bài xích 1: Biểu thức bao gồm chứa một chữ
bài xích 2: những số gồm sáu chữ số
bài xích 3: Hàng cùng lớp. So sánh các số có tương đối nhiều chữ số
bài xích 4: Triệu cùng lớp triệu
bài 5: hàng số từ nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
bài xích 6: so sánh và xếp thiết bị tự các số tự nhiên và thoải mái
bài bác 7: Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
bài xích 8: Giây, cụ kỉ
bài xích 9: tra cứu số trung bình cùng
bài 10: Biểu đồ dùng
CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
bài 1: Phép cộng
bài xích 2: Phép trừ
bài 3: Biểu thức có chứa hai chữ, tía chữ
bài xích 4: đặc thù giao hoán của phép cùng
bài 5: Tính chất phối kết hợp của phép cộng
bài bác 6: Tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhì số kia
bài bác 7: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
bài 8: hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng tuy nhiên song
bài 9: Nhân cùng với số bao gồm một chữ số
bài 10: đặc điểm giao hoán của phép nhân
bài bác 11: Nhân cùng với 10, 100, 1000, ... Phân chia cho 10, 100, 1000, ...
bài bác 12: Tính chất phối hợp của phép nhân
bài 13: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
bài bác 14: Đề-xi-mét vuông. M2
bài 15: Nhân một vài với một tổng
bài bác 16: Nhân một số trong những với một hiệu
bài 17: Nhân với số có hai chữ số
bài bác 18: reviews nhân nhẩm số có hai chữ số cùng với 11
bài 19: Nhân với số có cha chữ số
bài xích 20: phân chia một tổng cho một số
bài bác 21: phân chia cho số có một chữ số
bài bác 22: Chia một vài cho một tích
bài xích 23: phân chia một tích cho một vài
bài 24: chia hai số tất cả tận thuộc là những chữ số 0
bài bác 25: chia cho số có hai chữ số
bài bác 26: phân tách cho số có bố chữ số
CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU phân chia HẾT mang lại 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
bài 1: dấu hiệu chia hết đến 2
bài xích 2: dấu hiệu chia hết mang lại 5
bài bác 3: tín hiệu chia hết đến 9
bài 4: dấu hiệu chia hết mang đến 3
bài 5: Ki-lô-mét vuông
bài 6: Hình bình hành - diện tích hình bình hành
CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. HÌNH THOI
bài 1: Phân số
bài 2: Phân số với phép chia số thoải mái và tự nhiên
bài xích 3: Phân số bởi nhau.Rút gọn phân số
bài bác 4: Quy đồng mẫu số những phân số
bài xích 5: so sánh hai phân số (cơ bản)
bài bác 6: so sánh hai phân số (nâng cao)
bài xích 7: Phép cùng phân số
bài xích 8: Phép trừ phân số
bài 9: Phép nhân phân số
bài xích 10: Phép chia phân số
bài bác 11: các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số
bài bác 12: các bài toán cơ bạn dạng về phân số: Tìm một số khi biết quý giá phân số của số đó
bài xích 13: Hình thoi - diện tích s hình thoi
CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
bài xích 1: trình làng tỉ số
bài bác 2: Tìm nhì số lúc biết tổng cùng tỉ số của nhì số đó
bài 3: Tìm nhì số khi biết hiệu với tỉ số của nhị số kia
bài 4: Tỉ lệ bạn dạng đồ - Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ
CHƯƠNG 6: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên
bài 2: Ôn tập về phân số và những phép tính với phân số
bài xích 3: Ôn tập về đại lượng
bài 4: Ôn tập về hình học tập
bài bác 5: Ôn tập về tìm kiếm số trung bình cộng
bài 6: Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của hai số kia
bài xích 7: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhị số kia
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.