- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đối kháng thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: gần như hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần nhiều hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: phần đông hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho đối kháng thứcBài 11: chia đa thức cho solo thứcBài 12: phân tách đa thức một biến đã sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 12: phân chia đa thức một đổi thay đã sắp xếp khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 12 trang 30: soát sổ lại tích (x2 – 4x – 3)(2x2 – 5x + 1) có bởi (2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x – 3) giỏi không.

Bạn đang xem: Chia đa thức một biến đã sắp xếp lớp 8

Lời giải

*

Vậy (x2 – 4x – 3)(2x2 – 5x + 1) = 2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x – 3

Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): chuẩn bị xếp các đa thức theo lũy thừa bớt dần của biến chuyển rồi làm phép chia:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3);

b) (2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

Lời giải:

a) x3 – 7x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7x + 3

Thực hiện phép chia:

*

Vậy (x3 – x2 – 7x + 3) : (x – 3) = x2 + 2x – 1

b) 2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x = 2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2

Thực hiện nay phép chia:

*

Vậy (2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) = 2x2 – 3x + 1.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 12 khác

Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để triển khai phép chia:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y)

b) (125x3 + 1) : (5x + 1)

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x)

Lời giải:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y)

= (x + y)2 : (x + y)

= x + y

b) (125x3 + 1) : (5x + 1)


= <(5x)3 + 1> : (5x + 1)

= (5x + 1)<(5x)2 – 5x + 1>> : (5x + 1)

= (5x)2 – 5x + 1

= 25x2 – 5x + 1

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x)

= (x – y)2 : <-(x – y)>

= -(x – y)

= y – x

Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x)

= (y2 – 2yx + x2) : (y – x)

= (y – x)2 : (y – x)

= y – x

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 12 khác

Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): đến hai đa thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 với B = x2 + 1. Tìm kiếm dư R vào phép phân chia A mang đến B rồi viết A bên dưới dạng A = B.Q + R

Lời giải:

Thực hiện phép phân tách ta có:


*

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2 + 1).(3x2 + x – 3) + 5x – 2.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 12 khác

Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): làm cho tính chia:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 ;

b) (15x3y2– 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

Lời giải:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2

= 25x5 : 5x2 + (-5x4) : 5x2 + 10x2 : 5x2

= (25 : 5).(x5 : x2) + (-5 : 5).(x4 : x2) + (10 : 5).(x2 : x2)

= 5.x5 – 2 + (-1).x4 – 2 + 2.1

= 5x3 – x2 + 2

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (-6x2y) : 6x2y + (-3x2y2) : 6x2y

= (15 : 6).(x3 : x2).(y2 : y) + (-6 : 6).(x2 : x2).(y : y) + (-3 : 6).(x2 : x2).(y2 : y)

*

Các bài giải Toán 8 bài 12 khác

Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết mang lại đa thức B hay không.

*

Lời giải:


*

Do đó A = 15x4 – 8x3 + x2 phân chia hết mang đến

*
giỏi A chia hết mang lại B.

b) A = x2 – 2x + 1 = (x – 1)2

Vậy A phân tách hết cho x – 1 hay A chia hết mang lại B.

Các bài bác giải Toán 8 bài 12 khác

Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): làm cho tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1)

Lời giải:

Thực hiện tại phép chia:

*

Vậy (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) = 2x2 + 3x – 2

Các bài bác giải Toán 8 bài 12 khác

Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh:

a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) ;

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) ;

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

Lời giải:


a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị phân thành tích)

= <(2x)2 – (3y)2> : (2x – 3y)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (2x – 3y)(2x + 3y) : (2x – 3y)

= 2x + 3y.

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị tạo thành tích)

= <(3x)3 – 1> : (3x – 1)

(Xuất hiện tại hằng đẳng thức (7))

= (3x – 1).<(3x)2 + 3x.1 + 12> : (3x – 1)

= (3x – 1).(9x2 + 3x + 1) : (3x – 1)

= 9x2 + 3x + 1

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị phân thành tích)

= <(2x)3 + 1> : (4x2 – 2x + 1)

(Xuất hiện nay HĐT (6))

= (2x + 1).

Xem thêm: Nhựa Upvc Là Gì ? Tại Sao Nên Sử Dụng Vật Liệu Upvc Sự Khác Nhau Giữa Ống Nhựa Upvc Và Ống Nhựa Pvc

<(2x)2 + 2x.1 + 12> : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1).(4x2 + 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1)

= 2x + 1.

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

(Nhóm hạng tử nhằm phân tích số bị tạo thành tích)

= <(x2 – 3x) + (xy – 3y)> : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y).(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 12 khác

Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a phân chia hết cho đa thức x + 2.

Lời giải: