Ở bài xích trước những em sẽ học biện pháp nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, tiếp theo trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ làm cho quen quy tắc phân chia 2 lũy thừa thuộc cơ số, đó cũng là trong những quy tắc quan trọng các em bắt buộc ghi nhớ.

Bạn đang xem: Chia 2 lũy thừa cùng cơ số


Công thức phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số được viết như thế nào? bài viết dưới đây bọn họ sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời vận dụng công thức phân chia 2 lũy thừa thuộc cơ số nhằm giải một vài bài tập minh họa.

1. Phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

• Khi chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số với trừ các số mũ.

Công thức phân tách hai lũy thừa cùng cơ số:

 am : an = am - n (a ≠ 0, m ≥ n ).

• Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).

* Ví dụ: 28: 25 = 28-5 = 23 = 8

> lưu giữ ý:

- phần nhiều số thoải mái và tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

 

*

 

*

 

*

.........

* Ví dụ: 1234 = 103.1 + 102.2 + 10.3 + 4

2. Bài tâp áp dụng quy tắc phân tách 2 lũy thừa cùng cơ số

* Bài 67 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Viết hiệu quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 38:34 b) 108:102 c) a6:a (a khác 0)

* Lời giải: 

a) 38:34 = 38-4 = 34

b) 108:102 = 108-2 = 106

c) a6:a = a6-1 = a5 (lưu ý: a = a1).

* bài xích 68 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân tách rồi tính thương.

Cách 2: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

* Lời giải:

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

Xem thêm: Bài 1,2,3 Trang 133 Sgk Toán 5: Trừ Số Đo Thời Gian Toán Lớp 5


Tóm lại, nội dung buộc phải ghi lưu giữ về quy tắc chia 2 lũy thừa thuộc cơ số đó là công thức tính chia 2 lũy quá sau: am:an = am-n. Các em hãy làm nhiều bài bác tập để ghi nhớ phương pháp này.