Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Cheer là gì

*
*
*

cheer
*

cheer /tʃiə/ danh từ sự vui vẻ, sự khoái trá sự cổ vũ, sự khuyến khíchwords of cheer: hồ hết lời khuyến khích sự hoan hô; tiêng hoan hôto give three cheers for: hoan hô (ai) ba lần đồ ăn ngon, món nạp năng lượng thịnh soạnto make good cheer: ăn món nạp năng lượng thịnh soạn, ẩm thực ăn uống linh đình khí sắc; thể trạngwhat cheer this morning?: sáng hôm nay anh thấy thể trạng núm nào?, sáng ngày hôm nay anh cảm giác trong tín đồ thế nào?to be good cheer! nỗ lực lên!; chớ nản, hãy gan góc lên!to be of good cheer đầy dũng cảm; đầy hy vọngthe fewer the better cheer càng ít người càng được ăn nhiều ngoại rượu cồn từ làm vui mừng, có tác dụng phấn khởi; có tác dụng hớn hở ((cũng) cheer up) (+ on) khích lệ, cổ vũto cheer someone on: khích lệ ai, động viên ai hoan hô, tung hôspeaker was cheered loudly: speeker được tung hô nhiệt liệt nội rượu cồn từ vui, mừng, khoái, thích (+ up) phấn khởi, phấn chấn, hớn hở, hoan hỉ lên, nhiệt huyết lêncheer up, boys!: phấn kích lên, hăng hái lên nào những cậu! hoan hô, vỗ tay hoan hô
làm phấn khởilàm vui

Từ điển chuyên ngành Thể thao: láng đá

Cheer

Cổ vũ, khuyến khích


*

*

*

cheer

Từ điển Collocation

cheer noun

ADJ. big, deafening, great, hearty, huge, loud, rousing The players were greeted by rousing cheers.

VERB + CHEER give (sb) They gave a big cheer when I finally arrived. | be greeted by/with, get, raise She got a loud cheer when she finished speaking.

CHEER + VERB go up A deafening cheer went up from the crowd.

CHEER + NOUN leader

PREP. amid/amidst ~ He accepted the prize amid cheers. | to lớn ~s She went off the stage khổng lồ loud cheers. | ~ for a cheer for democracy | ~ from There were loud cheers from the crowd. | ~ of cheers of welcome

PHRASES three cheers for sb/sth Three cheers for Mr Jones, who has been such a wonderful teacher!

Từ điển WordNet


n.

a cry or shout of approval

v.

show approval or good wishes by shouting

everybody cheered the birthday boy
Xem thêm: Phí Local Charge Là Gì - Các Loại Phí Local Charges Phổ Biến Hiện Nay

English Synonym and Antonym Dictionary

cheers|cheered|cheeringsyn.: comfort gladden gladness happiness hope praiseant.: gloom melancholy