Giải toán lớp 6 bài xích 13 trang 96 97 SGK toán lớp 6 tập 1. Lí giải giải bài xích 101, 102, 103, 104, 105, 106 trang 96 97 SGK toán lớp 6 tập 1 với văn bản là bội và nước của một trong những nguyên.

Bạn đang xem: Bội và ước của một số nguyên lớp 6


Lý thuyết bội và mong của một vài nguyênTrả lời câu hỏi bài 13 trang 96 SGK toán lớp 6 tập 1Giải bài xích tập bài bác 13 trang 97 SGK toán lớp 6 tập 1

Lý thuyết bội và mong của một số nguyên

1. Bội và cầu của một vài nguyên

Cho a, b là đa số số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q làm thế nào để cho a = bq thì ta nói a phân tách hết mang đến b và kí hiệu là a ⋮ b.

Ta còn nói a là một trong những bội của b cùng b là một ước của a.

Ví dụ:

12 = 3 . 4

Vậy 12 là bội của 3 cùng 4.

3 cùng 4 là mong của 12.

Lưu ý:

a) ví như a = bq thì ta còn nói a phân tách cho b được yêu đương là q và viết q = a : b.

b) Số 0 là bội của những số nguyên khác 0.

c) Số 0 không hẳn là ước của bất kể số nguyên nào.

d) số 1 và -1 là mong của các số nguyên.

e) ví như c là ước của cả a cùng b thì c được gọi là 1 trong ước phổ biến của a với b.

2. đặc thù chia hết

a) ví như a chia hết đến b và b phân tách hết cho c thì a chia hết cho c.

a ⋮ b cùng b ⋮ c => a ⋮ c.

Ví dụ:

12 ⋮ 4 với 4 ⋮ 2 bắt buộc 12 ⋮ 2

b) giả dụ a chia hết đến b thì phần đông bội của a cũng phân chia hết mang lại b.

a ⋮ b => am ⋮ b.

Ví dụ:

12 ⋮ 4 nên 2 . 12 = 24 ⋮ 4

c) giả dụ a và b hầu như chia hết đến c thì tổng, hiệu của a và b cũng phân tách hết đến c.

a ⋮ c cùng b ⋮ c => (a + b) ⋮ c cùng (a – b) ⋮ c.

Ví dụ:

15 ⋮ 5 và đôi mươi ⋮ 5 đề nghị 15 + trăng tròn = 35 ⋮ 5 cùng 15 – đôi mươi = -5 ⋮ 5

Trả lời thắc mắc bài 13 trang 96 SGK toán lớp 6 tập 1

Câu hỏi 1 bài 13 trang 96 SGK toán lớp 6

Viết những số 6, -6 các thành tích của nhị số nguyên.

Giải

Ta có:

6 = 1 . 6 = 2 . 3 = (-1) . (-6) = (-2) . (-3)

– 6 = 1 . (-6) = (-1) . 6 = 2 . (-3) = (-2) . 3

Câu hỏi 2 bài bác 13 trang 96 SGK toán lớp 6

Cho nhị số tự nhiên a, b với b ≠ 0. Bao giờ thì ta nói a chia hết mang đến b (a ⋮ b) ?

Giải

Ta nói a phân tách hết mang đến b nếu tất cả số nguyên q sao để cho a = b . Q

Câu hỏi 3 bài bác 13 trang 96 SGK toán lớp 6

Tìm nhị bội cùng hai cầu của 6.

Giải

– hai bội của 6 là 12 với 18

– Hai ước của 6 là 2 với 3

Lưu ý: Còn nhiều kết quả khác nữa, các chúng ta cũng có thể tự search và tất cả câu vấn đáp khác.

Câu hỏi 4 bài 13 trang 97 SGK toán lớp 6

a) Tìm cha bội của -5;

b) Tìm các ước của -10.

Giải:

a) Ta tất cả (-5) . 2 = -10 ; (-5) . 3 = -15 ; (-5) . 4 = -20

Suy ra bố bội của -5 là -10; -15; -20

Và còn nhiều kết quả khác nữa nhé.

b) phân tách -10 lần lượt cho những số 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Ta thấy -10 phân tách hết đến 1;2;5;10 và các số đối của những số bên trên là -1; -2; -5; -10

Suy ra Ư(-10) = 1;2;5;10;-1;-2;-5;-10

Giải bài bác tập bài 13 trang 97 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 101 trang 97 SGK toán lớp 6

Tìm năm bội của: 3; -3.

Giải:

Có thể lựa chọn năm bội của 3, -3 là -6; -3; 0; 3; 6.

Hoặc những bội không giống nữa chứ k tốt nhất định yêu cầu là 5 số này nhé.

Bài 102 trang 97 SGK toán lớp 6

Tìm tất cả các mong của: -3; 6; 11; -1.

Giải:

Các ước của -3 là: Ư(-3) = -3; -1; 1; 3.

Các cầu của 6 là: Ư(6) = -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6.

Các cầu của 11 là: Ư(11) = -11; -1; 1; 11.

Các cầu của -1 là: Ư(-1) = -1; 1.

Bài 103 trang 97 SGK toán lớp 6

Cho hai tập đúng theo số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

a) có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) cùng với a ∈ A và b ∈ B?

b) trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết đến 2?

Giải:

a) Mỗi phần tử a ∈ A cộng với một phần tử b ∈ B ta được một tổng a + b.

Vậy có thể lập được 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 . 5 = 15 tổng dạng a + b với a ∈ A cùng b ∈ B.

b) mỗi số chẵn trực thuộc A cộng với một số chẵn trực thuộc B ta được một tổng phân chia hết cho 2, ta có 3 .1 tổng như vậy.

Mỗi số lẻ trực thuộc A cùng với một trong những lẻ thuộc B cũng rất được một số chia hết mang đến 2, ta có 2 . 2 tổng như vậy.

Như vật bao gồm 3.1 + 2.2 = 7 tổng phân tách hết mang lại 2.

Bài 104 trang 97 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết:

a) 15x = -75; b) 3|x|= 18.

Giải:

a) 15x = -75

⇔ x = -75:15 ⇒ x = -5 ;

b) 3|x|= 18

⇔ |x|= 6.

Do kia x = 6 hoặc x = -6.

Bài 105 trang 97 SGK toán lớp 6

Điền số vào ô trống đến đúng:

a422-2609
b-3-5|-13|7-1
a : b5-1

Giải:

Ta có:

Nếu số bị phân chia và số phân chia cùng vết thì thương sở hữu dấu dương.

Xem thêm: Phanh Cbs Là Gì Và So Sánh Với Phanh Abs? So Sánh Phanh Abs Và Cbs: Phanh Nào An Toàn Hơn

Nếu số bị phân tách và số phân chia trái vết thì thương sở hữu dấu âm.

Do kia để phân tách hai số nguyên, ta chia hai giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của chúng rồi đặt dấu tương thích vào trước kết quả. Ta có bảng như sau:

a42-252-2609
b-3-5-2 |-13|7-1
a : b-145-1-20-9

Bài 106 trang 97 SGK toán lớp 6

Có nhì số nguyên a, b khác biệt nào mà a ⋮ b với b ⋮ a không ?