- Chọn bài xích -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: tính chất cơ phiên bản của phân thứcBài 3: Rút gọn gàng phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng chủng loại thức các phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ những phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Quý hiếm của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 9: đổi khác các biểu thức hữu tỉ. Quý giá của phân thức giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và vừa lòng logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 9 trang 56: biến đổi biểu thức sau thành một phân thức

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 9 trang 57: đến phân thức
*

a) Tìm điều kiện của x để quý hiếm của phân thức được xác định.

Bạn đang xem: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

b) Tính quý hiếm của phân thức tại x = 1 000 000 với tại x = – 1

Lời giải

a) Ta có: x2 + x = x(x + 1)

Giá trị phân thức này được khẳng định với đk x2 + x ≠ 0

⇒ x(x + 1) ≠ 0 ⇒ x ≠ 0 cùng x + 1 ≠ 0

⇒ x ≠ 0 cùng x ≠ -1

b) Ta có:


*

Bài 46 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): biến chuyển dổi từng biểu thức sau thành một phân thức đại số:

*

Lời giải:

*

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 47 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): với mức giá trị nào đó của x thì quý giá của từng phân thức sau được xác định?

*

Lời giải:

a) Phân thức khẳng định

⇔ 2x + 4 ≠ 0

⇔ 2x ≠ -4

⇔ x ≠ -2

Vậy với mọi x ≠ -2 thì phân thức
xác định.

b) Phân thức xác định

⇔ x2 – 1 ≠ 0


⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 với x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ 1 với x ≠ -1.

Vậy với đa số x ≠ ±1 thì phân thức xác minh

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 48 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): cho phân thức
*

a) Với đk nào của x thì quý hiếm của phân thức được xác minh ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm quý hiếm của x để cực hiếm của phân thức bằng 1 ?

d) có mức giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay là không ?

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác minh

⇔ x + 2 ≠ 0

⇔ x ≠ -2

Vậy điều kiện xác định của phân thức là x ≠ -2.

*

c) A = 1 ⇔ x + 2 = 1 ⇔ x = -1 ≠ -2 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy cùng với x = -1 thì A = 1.

d) A = 0 ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Không thỏa mãn nhu cầu điều kiện)

Vậy không có giá trị làm sao của x để A = 0.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 49 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tìm được phân thức (của một biến x) mà giá trị của chính nó được xác minh với phần đa giá trị của x khác các ước của 2.

Lời giải:

Các mong của 2 là ±1, ±2.

Vậy phân thức phải tìm phải xác minh với đầy đủ x ≠ ±1; ±2.

Ta rất có thể chọn:


*

Có không ít đáp án khác.

Các bài giải Toán 8 bài 9 khác

Bài 50 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): thực hiện các phép tính:

*

Lời giải:

*
*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 51 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

*

Lời giải:

*
*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 52 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): chứng minh rằng với đa số x ≠ 0 với x ≠ ±a (a là một trong những nguyên), quý hiếm của biểu thức
*
là một số trong những chẵn.

Lời giải:

Rút gọn biểu thức ta có:

*

Với a là một vài nguyên thì quý hiếm biểu thức bởi 2a là một trong những chẵn.

Các bài giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 53 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): a) biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

*

b) Em hãy dự đoán công dụng của phép đổi khác biểu thức:

*

thành phân thức đại số và soát sổ lại dự đoán đó.

Lời giải:

*

b) + dự đoán :

Quy phương tiện : mang sử viết những phân thức trên thành một dãy thì phân thức sau tất cả tử bởi tổng của tử và mẫu của phân thức đứng tức tốc trước với mẫu bằng tử của phân thức đứng tức thì trước đó.

Do kia :

*

+ Kiểm chứng :

*

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 54 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm những giá trị của x để giá trị của những phân thức được xác định:

*

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác định

⇔ 2x2 – 6x ≠ 0

⇔ 2x(x – 3) ≠ 0

⇔ x ≠ 0 và x – 3 ≠ 0


⇔ x ≠ 0 và x ≠ 3.

Vậy phân thức trên xác minh với rất nhiều x ≠ 0 cùng x ≠ 3.

b) Phân thức

*
xác minh

⇔ x2 – 3 ≠ 0

⇔ (x – √3)(x + √3) ≠ 0

⇔ x – √3 ≠ 0 với x + √3 ≠ 0

⇔ x ≠ ±√3

Vậy phân thức trên xác định với phần nhiều x ≠ ±√3.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 55 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): đến phân thức

*

a) với cái giá trị làm sao của x thì cực hiếm của phân thức được xác định ?

b) chứng minh phân thức rút gọn gàng của phân thức đã cho rằng

*

c) Để tính quý giá của phân thức đã mang lại tại x = 2 cùng x = -1, chúng ta Thắng đã làm cho như sau:

– cùng với x = 2, phân thức vẫn cho có giá trị là

*

– cùng với x = -1, phân thức vẫn cho có mức giá trị là

*

Em có đồng ý không ? nếu như không, em hãy chỉ ra chỗ cơ mà em cho là sai.

Theo em, với đều giá trị như thế nào của phát triển thành thì có thể tính giá tốt trị của phân thức đã cho bằng cách tính quý hiếm của phân thức rút gọn ?

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác định

⇔ x2 – 1 ≠ 0

⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 cùng x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ ±1

Vậy phân thức xác minh với đều x ≠ ±1

b) với x ≠ ±1, ta có:

*

c) + cùng với x = 2, chúng ta Thắng tính giá trị biểu thức đúng.

+ với x = -1, phân thức

*
không xác minh nên quan yếu tính giá trị biểu thức nên các bạn Thắng tính sai.

+ Để tính quý giá của phân thức bằng cách tính quý giá của phân thức rút gọn, ta phải đảm bảo an toàn giá trị của biến vừa lòng điều kiện xác định.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 56 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): đến phân thức

*

a) Với đk nào của x thì quý giá của phân thức được khẳng định ?

b) Rút gọn phân thức.

Xem thêm: Bài 4: Đường Trung Bình Của Tam Giác Của Hình Thang, Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang

c) Em tất cả biết bên trên 1 cm2 mặt phẳng da của em bao gồm bao nhiêu con vi trùng không ?

Tính quý giá của biểu thức đã đến tại 4001/2000 em sẽ tìm được câu vấn đáp thật xứng đáng sợ. (Tuy nhiên trong số đó chỉ gồm 20% là vi trùng có hại).