*

*

Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

A. Lý thuyết

1. Biểu thức hữu tỉ

+ Một đa thức được gọi là 1 biểu thức nguyên

+ Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân , phân chia và chứa biến đổi ở chủng loại được gọi là biểu thức phân

Các biểu thức nguyên với biểu thức phân được gọi bình thường là biểu thức hữu tỉ.

Bạn đang xem: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức

Ví dụ: Các biểu thức hữu tỉ như: 

*

2. Biến hóa một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức

Nhờ các quy tắc của phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức ta gồm thể đổi khác các biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.

Ví dụ: Biến đổi biểu thức 

*
thành một phân thức

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

3. Giá trị của phân thức

Các bài xích toán liên quan đến quý hiếm của phân thức

+ Trước tiên, tìm điều kiện của thay đổi để giá bán trị khớp ứng của chủng loại thức không giống 0.

+ cực hiếm phân thức được xác minh thì ta rút gọn giám sát phân thức.

Ví dụ: Cho phân thức:

*

a) Tìm điều kiện để phân thức bên trên xác định.

b) Tính quý giá của phân thức tại

Hướng dẫn:

a) Điều kiện nhằm phân thức khẳng định là (x + 1)(x - 2) ≠ 0 ⇒ x ≠ - 1; x ≠ 2.

b) quý hiếm của phân thức trên x = 1

Ta có: 

*

B. Một số trong những dạng toán hay gặp

Dạng 1: đổi khác biểu thức hữu tỉ thành phân thức. Rút gọn biểu thức đến trước

Phương pháp: Ta sử dụng những quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức để thay đổi một biểu thức hữu tỉ thành phân thức.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 70 (Luyện Tập) Sgk Toán 5, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 70

Dạng 2: Tính giá trị của phân thức

Phương pháp:

Bước 1: search điều kiện xác định của phân thức

Bước 2: cụ giá trị của trở nên (thỏa mãn điều kiện) vào phân thức rồi tính.

Dạng 3: những bài toán tổng hợp