Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Belt là gì

*
*
*

belt
*

belt /belt/ danh từ dây lưng, thắt lưng dây đai (đeo gươm...) dây curoa vành đaito hit below the belt (xem) hitto tighten one"s belt (xem) tighten ngoại cồn từ treo thắt lưng; buộc chặt bởi dây lưng quật bằng dây lưng treo vào dây đai (gươm...) lưu lại (cừu...) bởi đai màu
o dây cuaroa o băng tải; day cua roa; đai đới § band belt : dây chuyền; băng truyền § chain belt : xích truyền động, cua roa kiểu xích § coal belt : đới gồm than, dải than § conveying belt : cua roa chuyển, cua roa tải § desert belt : đới hoang mạc § driving belt : đai truyền động § endless belt : cua roa vô tận § fire belt : vách ngăn chống cháy § fold belt : đới uốn nếp § moraine belt : đới băng tích § mud belt : dải bùn § orogenic belt : vành đai tạo núi § overthrust belt : vành đai chờm nghịch § reef belt : đai ám tiêu § ring belt : chỗ gồm rìa ngấn (pít tông) § safety belt : dây an toàn § shatter belt : đới vỡ vụn; khu vực vực nghiền § sorting belt : băng truyền, băng chọn § standard time belt : múi giờ tiêu chuẩn § time belt : múi giờ § trade-wind belt : đới gió mậu dịch § transition belt : đới chuyển tiếp § belt detector : bộ dò sunfua hiđrô Thiết bị điện tử đeo ở thắt lưng của người công nhân khoan, dùng để phát hiện sunfua hiđrô. § belt hall : khung đậy cuaroa, buồng cuaroa khung gỗ trên thiết bị khoan cáp nhằm che chắn dây cuaroa đi từ động cơ đến vòng bánh. § belt house : khung bịt cuaroa § belt line theory : lý thuyết tuyến quan lại niệm cũ mang đến rằng đặt vị trí giếng tốt nhất là ở giữa nhì giếng đang khai thác. § belt of cementation : đới gắn kết § belt of weathering : đới phong hoá
*

*

*

belt

Từ điển Collocation

belt noun

1 narrow piece of leather, etc. Worn round the waist

ADJ. broad, wide | narrow | thick | studded | cartridge, money, sword | trouser

VERB + BELT buckle, bởi up, fasten | unbuckle, undo, unfasten | tighten | loosen

BELT + NOUN buckle, loop > Special page at CLOTHES

2 in a machine

ADJ. conveyor, drive, tín đồ

3 area of land

ADJ. wide | narrow, thin | coastal, mountain | corn, cotton, wheat | green, industrial New roads are cutting into the green belt (= mở cửa land round a thành phố where building is strictly controlled). | commuter, stockbroker

PREP. ~ of a narrow belt of trees

Từ điển WordNet


n.

endless loop of flexible material between two rotating shafts or pulleysa band to lớn tie or buckle around the body (usually at the waist)an elongated region where a specific condition is found

a belt of high pressure

v.

deliver a blow to

He belted his opponent

fasten with a belt

belt your trousers
Xem thêm: Giải Bài 18 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 18 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2

English Slang Dictionary

1. To lớn hit2. A hit:"If you don"t shut up moaning I"ll give you a belt "round the head" 3. A drink:"Have a belt of that brandy, it"ll warm you up"

English Synonym và Antonym Dictionary

belts|belted|beltingant.: loosen undo untie