Hãy nhập thắc mắc của bạn, johnadamshs.net đang tìm những thắc mắc có sẵn mang lại bạn. Ví như không vừa lòng với những câutrả lời gồm sẵn, các bạn hãy tạo câu hỏi mới.


Bạn đang xem: Bé kia chăn vịt khác thường


Bé kia chăn vịt khác thường

Buộc đi sản phẩm chẵn mới ưa.

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa,

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con,

Hàng 4 xếp cũng không tròn,

Hàng 5 xếp thiếu 1 conmới đầy,

Xếp thành mặt hàng 7, đẹp thay!

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài!

(Biếtvịt không đến 200 con)

Ghi cách tính
Hàng 2 xếp thấy chưa vừa =>Số vịt phân tách 2 dư 1 (1)

Hàng 3 xếp vẫn còn đó thừa 1 con => số vịt chia 3 dư 1 (2)

4 sản phẩm xếp vẫn không tròn => Số vịt không phân tách hết mang lại 4 (3)

Hàng 5 xếp thiếu 1 con mớiđầy => số vịt phân tách 5 dư 4 (4)

Xếp thành hàng 7đẹp thay => số vịt phân tách hết cho 7 (5)

-------------

Từđiều kiện (4) và (1) => số vịt là 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ... (số gồm tận cùng là 9)

số đó phân tách hết đến 7 => số gồm tận cùng là 9 mà phân tách hết cho 7 yêu cầu là: 7 x 7 = 49, 7 x 17 =119; 7 x 27 = 189 (thế thôi vì số vịt Đọc tiếp...Báo cáo


Đúng7 Sai0


những thống kê hỏi đáp


Đúng1 Sai0


những thống kê hỏi đáp

Đúng2 Sai0Đánh dấuđố chúng ta 1 câu: bé kia chăn vịt không giống thường. Buộc đi mang đến được chẳn hàng bắt đầu ưa, mặt hàng 2 xếp thấy chưa vừa, mặt hàng 3 xếp vẫn còn đó thừa 1 con, hàng 4 xếp cũng không tròn, mặt hàng 5 xếp thiếu 1 con new đầy. Xếp thành sản phẩm 7,đẹp cố kỉnh ! vịt bao nhiêu?tính được ngay new tài! (biết số vịt chưa đến 200 con)

Đọc tiếp...

Đúng2 Sai0

Đúng3 Sai0


Hoàng Lâm

*


Online Math đang thưởng 01 tháng VIPcho 5 chúng ta có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

Bảng xếp hạng


+-÷×≠=⊂⊃⊆⊇≈∈∉∃∄≤≥±∓≠∅≃≅≡⋮⋮̸∀
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Hình Học Lớp 6, Giải Toán Lớp 6 Chương 3: Hình Học Trực Quan