Định nghĩa cầu và bội:Nếu tất cả số tự nhiên a phân tách hết đến số tự nhiên và thoải mái b thì ta nói a là bội của b, còn b là cầu của a.

Bạn đang xem: Bài tập ước và bội lớp 6

Ví dụ : 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được điện thoại tư vấn là mong của 18.

Cách tìm ước và bộiTa có thể tìm các bội của một số bằng phương pháp nhân số kia lần lượt với 0, 1, 2, 3,...

Ví dụ : B(6) = 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; ...

Ta hoàn toàn có thể tìm các ước của a bằng phương pháp lần lượt chia a cho các số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang đến a để xét xem a phân tách hết cho phần đông số nào, lúc đó các số ấy là mong của a

Ví dụ : Ư(16) = 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1

II. Bài bác tập ví dụ:

Bài 1:

a) Tìm các bội của 4 trong số số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp những bội của 4 nhỏ tuổi hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Hướng dẫn :

a) các bội của 4 trong những số 8; 14; 20; 25 là: 8; 20

b) Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.

c) Dạng tổng quát các số là bội của 4: 4k, cùng với k ∈ N.

Bài 2: Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 cùng của 1.

ĐS: Ư(4) = 1; 2; 4, Ư(6) = 1; 2; 3; 6, Ư(9) =1;3;9; Ư(13) = 1; 13, Ư(1) = 1.

Bài 3: Tìm các số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50;

b) x⋮15 và 0 ≤ 40;

c) x ∈ Ư(20) cùng x > 8;

d) 16⋮x.

Hướng dẫn:

a) Nhân 12 thứu tự với 1; 2… cho tới khi được bội lớn hơn 50; rồi chọn mọi bội x thỏa mãn điều kiện đã cho.

=> 24; 36; 48.

b) 15; 30.

c) 10; 20.

d) 16⋮x tức là x là cầu của 16. Vậy nên tìm tập hợp các ước của 16.

=> Ư(16) = 1; 2; 4; 8; 16.

Bài 4: Viết các tập hợp:

a) Ư (6), Ư (9)

b) Ư (7), Ư (8)

ĐS:

a) Ư (6) = 1; 2; 3; 6, Ư (9) = 1, 3, 9

b) Ư (7) = 1; 7, Ư (8) = 1; 2; 4; 8

Bài 5: có 36 học viên vui chơi. Chúng ta đó hy vọng chia những 36 fan vào những nhóm. Trong những cách phân tách sau, phương pháp nào triển khai được ?

*

Hướng dẫn:

Để chia phần đông 36 bạn vào các nhóm thì số nhóm cùng số bạn ở một đội phải là ước của 36.Vì các số 4; 6; 12 vào bảng là các ước của 36 nên trong các cách chia đã nêu thì bí quyết chia đồ vật nhất, trang bị hai và thứ tư triển khai được.

Bài 1: Tìm tất cả các số gồm hai chữ số là:

a) Bội của 32 b) Bội của 41

Bài 2: Tìm toàn bộ các số có hai chữ số là mong của :

a) 50 b) 45

Bài 3: Tìm toàn bộ các số thoải mái và tự nhiên x sao cho

a) x 15 với 45 7

Bài 4: Tìm tất cả các số tự nhiên và thoải mái x sao cho

a)<6vdots (x-1)> b) <14vdots (2x+3)>

Bài 5: cho n là số tự nhiên . Chứng tỏ :

a) (n + 10 ) ( n + 15) là bội của 2.

b) n ( n + 1) (n + 2) là bội của 2 với 3

c) n( n+1 )( 2n + 1) là bội của 2 là 3

Bài 6: Tìm những số tự nhiên và thoải mái a biết :

a) (a + 11) ( a + 3 ) d) ( a – 3 ) ( a – 14)

b) ( 2a + 27 ) ( 2a + 1) e) ( 5a + 28) ( a + 2)

c) ( 3a + 15 )( 3a – 1)

Bài 7: Viết những tập thích hợp sau.

a) Ư(6); Ư(9); Ư(12) d) B(23); B(10); B(8)

b) Ư(7); Ư(18); Ư(10) e) B(3); B(12); B(9)

c) Ư(15); Ư(16); Ư(250 g) B(18); B(20); B(14)

Bài 8: thời gian đầu, ngựa đặt tại ô số 1, đích sinh sống ô số 18 (H.21 SGK)

*

(Hình 21 SGK)

Hai chúng ta A với B theo thứ tự đưa ngựa về phía đích, mỗi lần đến lượt cần đi ít nhất 1 ô, các nhất 3 ô. Fan nào đưa ngựa về đích trước là người thắng cuộc.Các em hãy cùng chơi và tìm cách chơi để win cuộc.

Bài 9: Tìm những số thoải mái và tự nhiên có ba chữ số phân chia hết cho tất cả 5 và 9 , biết rằng chữ số hàng chục bẳng trung bình cùng của nhì chữ số còn lại.

Bài 10: Tìm các số thoải mái và tự nhiên có tía chữ số phân tách hết cho tất cả 5 cùng 9 hiểu được hiệu số kia với số viết theo vật dụng tự trái lại bằng 297.

Xem thêm: Bài 68 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 68 (Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 11: chứng minh rằng một số trong những có ba chữ số nhưng chữ số hàng chục , hàng đơn vị bằng nhau với tổng ba chữ số của số đó chia hết mang lại 7 thì số đó phân chia hết đến 7.

CHÚC CÁC BẠN HỌC THẬT TỐT NHÉ

nội dung bài viết gợi ý:
1. Chăm Đề Lớp 6: vật dụng tự tiến hành các phép tính – đặc điểm chia hết của một tổng – dấu hiệu chia hết của 2, 3, 5, 9 2. Chuyên Đề Lớp 6: Tập Hợp-Phần Tử Của Tập thích hợp 3. Siêng Đề Lớp 6: Phép cộng - Phép nhân - Phép trừ - Phép phân chia 4. Bài xích tập dạng Tìm đk chia hết trong những học 6 5. Bài: Có hay không tồn tại sự phân tách hết trong các học – Toán 6 6. Một số dạng bài bác tập minh chứng quan hệ phân chia hết 7. Một vài dạng bài xích tập tìm số dư