Trả lời câu hỏi 1 bài bác 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1. Trong số tứ giác sống hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa phương diện phẳng bao gồm bờ là

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Bài tập tứ giác lớp 8

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan giáp tứ giác ABCD nghỉ ngơi hình 3 rồi điền vào khu vực trống:

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Nhắc lại định lý về tổng bố góc của một tam giác...

Xem giải thuật


bài xích 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Search x làm việc hình 5, hình 6

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Giải bài bác 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với cùng một góc của tứ giác

Xem lời giải


bài xích 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Ta hotline tứ giác ABCD trên hình 8 gồm AB = AD

Xem giải thuật


bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Phụ thuộc vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại những tứ giác ngơi nghỉ hình 9

Xem lời giải


bài bác 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm thấy địa điểm của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm trên giao điểm

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Bài 8 Trang 8 Sgk Toán 6 Tập 1 Sgk Cánh Diều, Bài 8 Trang 8 Sgk Toán 6 Tập 1

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.