Giải bài bác tập trang 103, 104, 105 bài bác 3 các góc tạo vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng Sách bài bác Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 16: Vẽ hình với giới thiệu...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 tập 1


Câu 16 trang 103 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình và giới thiệu:

- nhì cặp góc so le trong.

- tứ cặp góc đồng vị.

- Hai cặp góc so le ngoài.

- hai cặp góc trong thuộc phía.

- Hai cặp góc ko kể cùng phía.

Giải

- nhì cặp góc so le trong: (widehat A_1) và (widehat B_3); (widehat A_4) và (widehat B_2)

- bốn cặp góc đồng vị: (widehat A_1) và (widehat B_1); (widehat A_2) và (widehat B_2)

(widehat A_3) và (widehat B_3); (widehat A_4) và (widehat B_4).

- Hai cặp góc so le ngoài: (widehat A_3) và (widehat B_1); (widehat A_2) và (widehat B_4).

- hai cặp góc trong cùng phía: (widehat A_1) và (widehat B_2); (widehat A_4) và (widehat B_3).

- nhị cặp góc ngoài cùng phía: (widehat A_2) và (widehat B_1); (widehat A_3) và (widehat B_4).

 

Câu 17 trang 104 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ lại hình 3 rồi điền tiếp vào hình đó số đo của các góc còn lại.

Giải

 

Câu 18 trang 104 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng. Trong các góc tạo thành thành bao gồm một cặp góc so le trong bởi nhau. Đặt tên cho các góc đó.

b) vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau?

c) bởi vì sao mỗi cặp góc đồng vị bởi nhau?

d) bởi sao mỗi cặp góc trong thuộc phía bù nhau?

e) do sao mỗi cặp góc ko kể cùng phía bù nhau?

Giải

a) Hình vẽ:

b) Ta có: (widehat A_4 = widehat B_2)

(widehat A_1 + widehat A_4 = 180^circ ) (Hai góc kề bù)

(widehat B_2 + widehat B_3 = 180^circ ) (Hai góc kề bù)

Suy ra (widehat A_1 = widehat B_3)

c) (widehat A_4 = widehat B_2)

(widehat A_2 = widehat A_4) (Hai góc đối đỉnh)

Suy ra: (widehat A_2 = widehat B_2)

Các cặp góc đồng vị khác tương tự.

d) (widehat A_4 = widehat B_2)

(widehat A_1 + widehat A_4 = 180^circ ) (Hai góc kề bù)

Suy ra (widehat A_1 + widehat B_2 = 180^circ )

e) (widehat A_2 = widehat B_2) (theo câu c)

(widehat B_2 + widehat B_1 = 180^circ ) (Hai góc kề bù)

Suy ra (widehat A_1 + widehat B_2 = 180^circ )

 

Câu 19 trang 104 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) (widehat E mDC) và (widehat A mEB) là cặp góc…….

b) (widehat BE mD) và (widehat C mDE) là cặp góc…….

c) (widehat C mDE) và (widehat BAT) là cặp góc…….

d) (widehat mTAB) và (widehat DEB) là cặp góc…….

e) (widehat mEAB) và (widehat ME mA) là cặp góc…….

g) Một cặp góc so le trong khác là ……….

h) Một cặp góc đồng vị không giống là……..

Giải

a) (widehat E mDC) và (widehat A mEB) là cặp góc đồng vị.

b) (widehat BE mD) và (widehat C mDE) là cặp góc trong thuộc phía.

c) (widehat C mDE) và (widehat BAT) là cặp góc đồng vị.

d) (widehat mTAB) và (widehat DEB) là cặp góc quanh đó cùng phía.

e) (widehat mEAB) và (widehat ME mA) là cặp góc so le trong.

g) Một cặp góc so le trong không giống là (widehat ME mD) và (widehat E mDC).

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Lớp 7, Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Sgk Đầy Đủ Đại Số Và Hình Học

h) Một cặp góc đồng vị không giống là (widehat mTAF) và (widehat A mDC).

 

Câu đôi mươi trang 105 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trên hình 5 người ta cho thấy thêm a // b với (widehat P_1 = widehat Q_1 = 30^circ )