Contents

Giải bài tập SGK Toán 6: bài xích tập cuối chương II, trang 56 – Sách Kết nối học thức với cuộc sống

Toán lớp 6 bài bác tập cuối chương 2 kết nối tri thức bao hàm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài xích tập trong văn bản chương trình học Toán 6 sách mới, giúp những em học sinh ôn tập, củng nắm kiến thức, rèn luyện Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy xem thêm với johnadamshs.net mới duy nhất nhé.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 6 chương 2

Video lí giải giải bài tập cuối chương 2 toán 6

Giải bài tập SGK Toán 6: bài xích tập cuối chương II, trang 56 – Sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Chuyên mục toán lớp 6 bài bác tập cuối chương 2 trang 56 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm toàn bộ lời giải của những bài tập Toán trong năm học SGK cũng giống như SBT, các em học sinh so sánh đối chiếu đáp án của từng bài xích tại đây.

*

Toán lớp 6 tập 2 trang 56 Câu 2.53

Tìm x ∈ 50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020 sao cho: a) x – 12 phân tách hết mang lại 2; b) x – 27 phân tách hết cho 3; c) x + đôi mươi chia hết đến 5; d) x + 36 chia hết mang lại 9.

Giải: a) x – 12 chia hết cho 2 mà lại 12 phân chia hết đến 2 nên x chia hết cho 2 Vậy quý hiếm của x thỏa mãn nhu cầu là 50, 108, 1 234, 2 020. b) x – 27 phân tách hết cho 3; mà lại 27 phân tách hết đến 2 yêu cầu x phân chia hết mang lại 3 Vậy quý giá của x vừa lòng là 108, 189, 2 019. c) x + trăng tròn chia hết cho 5; Mà đôi mươi chia hết mang đến 5 đề nghị x phân tách hết cho 5 Vậy quý hiếm của x thỏa mãn là 50, 2 020. d) x + 36 phân tách hết mang lại 9 cơ mà 36 phân chia hết đến 9 yêu cầu x phân chia hết cho 9 Vậy quý giá của x thỏa mãn là 108, 189

Bài tập cuối chương 2 Câu 2.54 – Trang 56:

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố a) 142 + 52 + 22 b) 400 : 5 + 40 Giải: a) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 24 = 225 so sánh ra vượt số nguyên tố:

*
Vậy: 225 = 32 . 52. B) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120 so với ra quá số nguyên tố:
*
Vậy: 120 = 23 . 3 . 5.

Toán lớp 6 trang 56 bài xích tập cuối chương 2 : Câu 2.55 – Trang 56:

tìm kiếm ƯCLN cùng BCNN của: a) 21 cùng 98 b) 36 cùng 54 Giải: a) Ta có: 21 = 3 . 7 98 = 2 . 72 vị đó: ƯCLN(21, 98) = 7. BCNN(21, 98) = 3 . 2 . 72= 294.

b) Ta có: 36 = 22 . 32 54 = 2 . 33 vì đó: ƯCLN(36, 54) = 2 . 32 = 18. BCNN(36, 54) = 22 . 33 = 108.

Toán lớp 6 bài xích tập cuối chương 2 trang 56 : Câu 2.56 :

các phân số sau đã buổi tối giản chưa? nếu như chưa, hãy rút gọn gàng về phân số về tối giản.
*
Giải:
*

Câu 2.57 – Trang 56:

triển khai phép tính:
*
Giải
*

Câu 2.58 – Trang 56:

tất cả 12 quả cam, 18 quả xoài với 30 quả bơ. Mẹ mong muốn Mai chia số đông mỗi các loại quả đó vào những túi sao cho từng túi đều phải có cam, xoài, bơ. Hỏi Mai hoàn toàn có thể chia được rất nhiều nhất là mấy túi quà? Giải Số túi quà các nhất mà Mai phân chia được là ƯCLN(12, 18, 30) mà lại ƯCLN(12, 18, 30) = 6 yêu cầu Mai hoàn toàn có thể chia được rất nhiều nhất 6 túi quà. (Mỗi túi quà có 2 trái cam, 3 quả xoài cùng 5 trái bơ.)

Câu 2.59 – Trang 56:

Bác nam định kì 3 mon một lần chũm dầu, 6 tháng một lần chuyển phiên lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu bác bỏ ấy làm hai bài toán đó thuộc lúc trong thời điểm tháng 4 năm nay, thì sớm nhất lần tiếp theo sau bác ấy sẽ cùng có tác dụng hai bài toán đó vào thời điểm tháng mấy. Giải Số tháng tiếp sau ít nhất mà chưng Nam có tác dụng hai bài toán đó trong và một tháng là BCNN(3, 6) = 6 vì vậy sau 6 tháng nữa bác bỏ sẽ làm cho hai bài toán đó trong và một tháng. Vậy nếu bác ấy làm hai câu hỏi đó cùng lúc trong tháng 4 năm nay, thì lần gần nhất tiếp theo sau bác ấy đã cùng làm hai vấn đề đó là vào thời điểm tháng 10.

Câu 2.60 – Trang 56:

biết rằng hai số 79 cùng 97 là nhì số nguyên tố. Hãy tìm kiếm ƯCLN và BCNN của nhì số này. Giải vì chưng 79 và 97 là nhì số nhân tố nên: ƯCLN(79, 97) = 1 BCNN(79, 97) = 79 . 97 = 7 663

Câu 2.61- Trang 56:

Biết hai số 3a . 52 và 33 . 5b có ƯCLN là 33 . 52 và BCNN là 34 . 53. Tìm a và b.

Giải Đặt x 3a . 52 = cùng y = 33 . 5b. Theo đề bài xích thì: ƯCLN(x, y) = 33 . 52 BCNN(x, y) = 34 . 53 Ta biết rằng: x . Y = ƯCLN(x, y) . BCNN(x, y) Tức là:

*
Suy ra: a + 3 = 7 đề nghị a = 7 – 3 = 4. 2 + b = 5 phải b = 5 – 2 = 3. Vậy a = 4 và b = 3.

Xem thêm: Bài 36 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2 0 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 36 Trang 20 Sgk Toán 6 Tập 2, Đố Vui

Câu 2.62 – Trang 56:

Bài toán cổ chưng kia chăn vịt dị kì Buộc đi cho được chẵn hàng bắt đầu ưa sản phẩm 2 xếp thấy chưa vừa hàng 3 xếp vẫn còn thừa một nhỏ Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn mặt hàng 5 xếp thiếu một con new đầy Xếp thành mặt hàng 7, đẹp rứa Vịt bao nhiêu? Tính được ngay new tài. (Biết số vịt chưa tới 200 con)

Giải điện thoại tư vấn số vịt là x. Theo đề thì số vịt chưa tới 200 con buộc phải x do “hàng 5 xếp thiếu 1 con new đầy” đề nghị (x + 1) phân chia hết đến 5. Vì thế (x + 1) có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5. Suy ra x tất cả chữ số tận cùng là 9 hoặc 4. Vì chưng “hàng 2, sản phẩm 4 không xếp được” cần x không chia hết mang đến 2 với 4. Vậy x phải gồm chữ số tận cùng là 9 (chứ cần thiết là 4 được). Bởi vì số vịt “xếp được thành 7 hàng” đề xuất x phân tách hết mang lại 7. Vì vậy x là bội của 7 , gồm chữ số tận cùng là 9 và x mà “hàng ba xếp vẫn còn thừa một con” đề nghị x phân tách cho 3 dư 1. Vậy x = 49. Kết luận số vịt là 49 con.