Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (106.02 KB, 3 trang )


Toán 6 - chuyên đề quy đồng mẫu mã số

A. Lý thuyết

1. Khái niệm

Quy đồng mẫu mã số của khá nhiều phân số là thay đổi những phân số kia lần lượtthành phần đông phân số bởi chúng nhưng gồm cùng mẫu mã số.

Bạn đang xem: Bài tập quy đồng mẫu số lớp 6

2. Luật lệ quy đồng chủng loại số

Muốn quy đồng chủng loại số những phân số với mẫu mã số dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: tra cứu bội chung của các mẫu (thường là bội chung nhỏ nhất (BCNN) để

làm mẫu mã chung).

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng giải pháp chia mẫu tầm thường cho từng

mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.

B. Bài tập vận dụng

Ví dụ : Quy đồng chủng loại phân số sau:

13 cùng

12.

Xem thêm: Bài 47 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1 Trang 24, Bài 47 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1


Lời giải:

Ta có BCNN(3;2) = 6. Vì thế mẫu số bình thường của 2 phân số là 6.Thừa số phụ của 3 là 6:3 = 2.

Thừa số phụ của 2 là 6:2 = 3.1 1.2 2 1 1.3 3

;

3 3.2 6 2 2.3 6

    

.Áp dụng:

Bài 1: Quy đồng mẫu của những cặp phân số sau:

1, 13 và

1

4 2,

13 cùng


1

6 3,

14 và

564, 13 cùng 195, 13240 cùng 7806, 310 và


5217, 316 cùng 524 8, 524 và

21569, 316 với 215610, 38 với

527 11,
29 và 425 12, 1

15 với 6

13, 11120 với

7

40 14,

24143 với

6

13 15,

349 cùng

1225
Đáp số: 1, 4 3,

12 12 2,

2 1,

6 6 3,

3 10,

12 12 4,

3 1,9 9 5, 13 21,240 240 6, 63 50,
210 210 7, 18 20,96 968, 35 63,168 1689, 21 42,112 112 10, 81216 11, 50 36,225 22512, 1 90,15 1513,
11 21,

120 120 14,

24 66,

143 143 15,

75 588,1225 1225


(2)

Bài 2: Quy đồng mẫu của các phân số sau:

1,

3 5 21; ;16 24 56

 

2,

7 13 9; ;30 60 40


3,

17 5 64; ;60 18 90

 

4,

11 5 7; ;18 9 12

 

5,

31 5 11; ;48 16 16

6,

7 4 1; ;
25 15 3



7,

19 5 29; ;22 6 33

8,

5 3 45; ;21 28 108

 

Đáp số:

1,

63 70 126; ;336 336 336

 

2,

28 52 27; ;120 120 120

3,

51 50 128; ;180 180 180

 

4,

22 20 21; ;36 36 36

 

5,

31 15 33; ;48 48 48

6,

21 trăng tròn 25; ;75 15 3 

7,

117 55 58; ;66 66 66

8,

180 81 315; ;756 756 756

 

Bài 3: Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu những phân số sau:

1,


51 60 26; ;136 108 156

 

 2,

165 91 210

; ;

270 156 1134

  

Đáp số:

1,

27 40 12; ;72 72 72

  

2,


66 63 20; ;108 108 108

 

Bài 4*: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

1,

2483 134966 26

A 

 và

2727 1017575 303

B 

2,

20022000.16 1970A 


 và

1.2.3 2.4.6 4.8.12 7.14.211.3.6 2.6.12 4.12.24 7.21.42

B   

  

Đáp án:

1,

2483 13 2483 13 1 34966 26 2. 2483 13 2 6

A     

 

B      

 

2,

2002 2002 2002 2002

2000.16 1970 2000. 1 15 1970 2000 2000.15 1970 2000.15 30

2002 2002 1

15. 2000 2 15.2002 15

A    

     

  


(3)

1.2.3. 1 2 4 7

1.2.3 2.4.6 4.8.12 7.14.21 1.2.3 1 51.3.6 2.6.12 4.12.24 7.21.42 1.3.6. 1 2 4 7 1.3.6 3 15

B          


     


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu chuyên đề tiếp tuyến: câu hỏi bài tập và lý giải giải doc 24 671 2
*
Tài liệu chăm đề quỹ tích lũy và bài bác tập áp dụng pptx 6 639 2
*
tài liệu TRƯỜNG thpt A NGHĨA HƯNG siêng đề 7: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI pot 19 1 14
*
sách siêng đề phương pháp giải nhanh bài bác tập hóa học 211 4 652
*
bài bác giảng toán 6 quy đồng mẫu mã số 2 681 2
*
bài xích giảng toán 6 quy đồng mẫu số tuyệt 2 12 562 0
*
siêng đề vận động nhập khẩu mặt hàng thiết bị tin học của công ty FPT yếu tố hoàn cảnh và giải pháp 79 490 0
*
chuyên đề định dạng và giải bài bác tập dao động cơ 15 1 0
*
chuyên đề rèn kỹ năng giải bài xích tập Sinh học tập 9 24 1 0
*
chuyên đề phương pháp giải những bài tập hình học không gian 28 614 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(368.09 KB - 3 trang) - cài đặt Toán lớp 6 - chăm đề quy đồng mẫu số - bài xích tập ôn tập Số học tập lớp 6
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×