Khi học về Phân số vào toán lớp 6 sẽ có tương đối nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng, Trừ, Nhân, chia hay rút gọn gàng phân số giữa các phân số làm những em bối rối.

Bạn đang xem: Chuyên đề 6: phân số


Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về phân số, những dạng toán về phân số để những em làm rõ và vận dụng làm các bài tập.

A. Tóm tắt triết lý Phân số

1. Quy tắc

Muốn rút gọn gàng một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước bình thường (khác 1 và -1) của chúng.

2. Phân số buổi tối giản

- Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn được nữa) là phân số nhưng tử và mẫu mã chỉ gồm ước chung là một trong và -1.

Nhận xét : Khi chia tử và chủng loại của một phân số cho ƯCLN của chúng, ta sẽ tiến hành một phân số tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là buổi tối giản giả dụ |a| và |b| là hai số nguyên tố thuộc nhau.

– lúc rút gọn gàng một phân số, ta hay rút gọn gàng phân số kia đến tối giản.

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: tìm kiếm một BC của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và chủng loại của từng phân số với vượt số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng chủng loại chung các phân số sau

a)

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) mẫu chung 20, ta có: 

*

b) mẫu thông thường 20, ta có: 

*

c) mẫu bình thường 154, ta có: 

*

d) mẫu tầm thường 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: so sánh Phân số

Phương pháp:

- Trong hai phân số có cùng chủng loại dương, phân số nào tất cả tử lớn hơn thì lớn hơn, tức là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

- Muốn đối chiếu hai phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhị phân số bao gồm cùng mẫu mã dương rồi so sánh những tử cùng với nhau: phân số nào bao gồm tử lớn hơn thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*

+ Dạng 3: hai phân số bởi nhau

Phương pháp:

- hai phân số a/b và c/d hotline là đều nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: kiếm tìm x nhằm 2 phân số bởi nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cùng phân số

Phương pháp:

* cùng hai phân số thuộc mẫu: mong cộng nhì phân số thuộc mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu, tức là:

*

* cùng hai phân số không cùng mẫu: hy vọng cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và không thay đổi mẫu chung.

Bài tập: Cộng các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

- mong mỏi trừ một phân số cho 1 phân số,ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số trừ:

*

Bài tập: triển khai các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

- mong muốn nhân nhì phân số,ta nhân những tử cùng với nhau và nhân những mẫu cùng với nhau, tức là:

*

Bài tập: thực hiện phép nhân các phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép chia phân số

Phương pháp:

- ước ao chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị phân chia với số nghịch hòn đảo của số chia, tức là:

*
*

- nhì số nghịch dảo với nhau khi tích của chúng bằng 1.

Xem thêm: Đào Tạo Chính Quy Là Gì ? Các Vấn Đề Quanh Đào Tạo Đh Đào Tạo Chính Quy Là Gì

Bài tập: thực hiện phép chia các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: kiếm tìm phân số của một trong những cho trước

Phương pháp:

- hy vọng tìm m/n của số b đến trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

- gợi nhắc đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết quý hiếm phân số của nó

Phương pháp:

- hy vọng tìm một số biết m/n của nó bởi a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bằng 8,1 b) 2/5 của nó bằng 7,5 

- gợi ý đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tìm tỉ số của 2 số

Phương pháp:

- ý muốn tìm tỉ số phần trăm của nhị số a và b, ta nhân a với 100 rồi phân chia cho b cùng viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: tìm tỉ số

1) 

*
2) 
*

- lưu ý đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu thứ phần trăm

Phương pháp:

- tỉ lệ thành phần b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

- nhắc nhở đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, nội dung bài viết giúp các em làm rõ các dạng toán về phân số nghỉ ngơi lớp 6, các góp ý với thắc mắc các em hãy để lại bình luận phía dưới nội dung bài viết để johnadamshs.net ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tập thật tốt.