johnadamshs.net sẽ giải đáp trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của cuốn sách Kết nối học thức và cuộc sống thường ngày thuộc . Nội dung cụ thể bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:


PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

Hoạt đụng 1: Trang 22 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Để tìm kiếm số phân tử thóc sinh sống ô số 8, ta phải tiến hành phép nhân có 7 thừa số 2.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên lớp 6

Luyện tập 1: Trang 22 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:


*

Vận dụng : Trang 23 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1. Số hạt thóc gồm trong ô vật dụng 7 của bàn cờ nói trong vấn đề mở đầu: 2.2.2.2.2.2 = 2⁶ = 64.

2. A) 23 197 = 2 . 10⁴ + 3. 10³ + 1. 10² + 9. 10¹ + 7 .

b) 203 184 = 2. 10⁵ + 0 . 10⁴ + 3. 10³ + 1. 10² + 8. 10¹+ 4.

2. Nhân và phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

Hoạt cồn 2: Trang 23 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

7² . 7³ 

= (7 . 7) . (7 . 7 . 7) 

= 7⁵.

b) nhận xét: Tổng số nón của 7 trong hai thừa số thông qua số mũ của tích search được.

Luyện tập 2: Trang 23 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) 5³ . 5⁷ 

= 5³⁺⁷ 

= 5¹⁰.

b) 2⁴ . 2⁵ . 2⁹ 

= 2⁴⁺⁵⁺⁹ 

= 2¹⁸ 

c) 10² . 10⁴ . 10⁶ . 10⁸ 

= 10²⁺⁴⁺⁶⁺⁸ 

= 10²⁰

Hoạt động 3: Trang 24 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) vị 6² . 6³ = 6⁵.

b) Ta gồm 6⁵ = 6² . 6³ cần 6⁵ : 6³ = 6².

Nhận xét: Hiệu số nón của 6 trong số bị chia và số chia bằng số mũ của 6 trong thương search được.

c) 10⁷ : 10⁴ = 10³.

Luyện tập 3: Trang 24 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) 7⁶ : 7⁴ 

= 7⁶⁻⁴ 

= 7².

b) 1091¹⁰⁰ : 1091¹⁰⁰ 

= 1091¹⁰⁰⁻¹⁰⁰ 

= 1091⁰ 

= 1.

PHẦN 2: BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.36: Viết các tích sau bên dưới dạng một lũy thừa: (Trang 24 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9

b) 10 . 10 . 10 . 10

c) 5 . 5 . 5 . 25

c) a . A . A . A . A . A

Lời giải tham khảo:

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 9⁵.

b) 10 . 10 . 10 . 10 = 10⁴.

c) 5 . 5 . 5 . 25 = 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 5⁵. 

c) a . A . A . A . A . A = a⁶.

Câu 1.37: dứt bảng sau vào vở: (Trang 24 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)


*

Lời giải tham khảo:


*

Câu 1.38: Tính: (Trang 24 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 2⁵ 

b) 3³ 

c) 52 

d) 109

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 2⁵ = 32. 

b) Ta có: 3³ = 27. 

c) Ta có: 5² = 25.

d) Ta có: 10⁹ = 1 000 000 00.

Câu 1.39: Viết những số sau thành tổng giá chỉ trị các chữ số của nó bằng phương pháp dùng các lũy vượt của 10: 215; 902; 2 020; 883 001 (Trang 24 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

215 = 2.10² + 1.10 + 5. 

902 = 9.10² + 0.10 + 2. 

2 020 = 2.10³ + 0.10² + 2.10 + 0.

883 001 = 8.10⁵ + 8.10⁴ + 3.10³ + 0.10² + 0.10 + 1.

Câu 1.40: Tính 11² , 111² . Từ kia hãy dự đoán tác dụng của 1111² (Trang SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ta có: 11² = 121. 

Ta có: 111² = 12321. 

Dự đoán: 1111² = 1234321.

Câu 1.41: Biết 2¹⁰ =1024. Hãy tính 2⁹ cùng 2¹¹ (Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống)

Lời giải tham khảo:

Ta có: 2⁹ = 2¹⁰ : 2 

= 1024 : 2 

= 512.

Ta có: 2¹¹ = 2¹⁰ . 2 

= 1024 . 2 

= 2048.

Câu 1.42: Tính: (Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống)

a) 5⁷ . 5³

b) 5⁸ : 5⁴

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 5⁷ . 5³ 

= 5⁷⁺³ 

= 5¹⁰. 

b) Ta có: 5⁸ : 5⁴ 

= 5⁸⁻⁴ 

= 5⁴.

Câu 1.43: Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 3². Viết những tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên: (Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) 1 + 3 + 5 + 7

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4².

b) Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5².

Câu 44: Trái Đất có khối lượng khoảng 60.10²⁰ tấn. Mỗi giây mặt Trời tiêu tốn 6.10⁶ tấn khí Hydrogen (theo vnexpress.net). Hỏi khía cạnh Trời cần từng nào giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng cân nặng Trái Đất? (Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống) 

Lời giải tham khảo: 

Thời gian để Mặt Trời tiêu tốn một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất là: (60 . 10²⁰) : (6 . 10⁶) = 1015 (giây).

Xem thêm: " Major " Nghĩa Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Major Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Đáp số là: 1015 giây.

Câu 1.45: Theo những nhà khoa học, từng giây khung người con người trung bình tạo thành khoảng 25.10⁵ tế bào hồng cầu (theo www.healthline.com). Hãy tính xem từng giờ tất cả bao nhiêu tế bào hồng mong được tạo thành ra? (Trang 24 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống)

Lời giải tham khảo: