Bài viết này sẽ cung ứng cho các em các bài tập để ôn tập về lũy thừa đang học, bao gồm các dạng cơ bạn dạng như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH nhị LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết những tích sau hoặc mến sau dưới dạng luỹ thừa của một số.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 6

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết từng tích , mến sau bên dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá bán trị các biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết các số sau bên dưới dạng tổng các luỹ quá của 10.

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh những số sau, số nào lớn hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá bán trị những biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính những tổng sau bẳng cách hợp lý:

*

Bài toán 10. Thực hiện các phép tính sau một giải pháp hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 157 Trang 60 Sgk Toán 6 Tập 1 57 Trang 60 Sgk Toán 6 Tập 1

TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH nhì LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về