Lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái và các phép toán

Bài tập Toán nâng cao lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và thoải mái và những phép toán bao hàm các dạng bài xích tập nhân phân chia lũy quá giúp cho những em học sinh ôn tập với củng cố các dạng bài bác tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán lớp 6. Mời các em học viên tham khảo đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 6 có lời giải

Bạn đang xem: bài xích tập lũy thừa lớp 6 tất cả lời giải

Để luôn thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và giảng dạy và học tập tập những môn học lớp 6, johnadamshs.net mời các thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: team Tài liệu học tập lớp 6. Rất hy vọng nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.

(Để xem được tổng thể đáp án của tài liệu, mời sở hữu tài liệu về)

A. Nói lại lý thuyết

1. Lũy quá với số mũ tự nhiên

Lũy vượt bậc n của a là tích của n thừa số bởi nhau, từng thừa số bằng a: 


*

(n thừa số a) (a khác 0)

a được điện thoại tư vấn là cơ số; n được hotline là số mũ.

2. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số


*

Khi nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta thân nguyên cơ số với cộng những số mũ.

3. Chia hai lũy thừa thuộc cơ số


*

Khi phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số với trừ các số mũ cho nhau.

4. Lũy quá của lũy thừa


*

Ví dụ:

*

5. Nhân nhị lũy thừa thuộc số mũ, không giống cơ số


Ví dụ :

6. Phân chia hai lũy thừa cùng số mũ, không giống cơ số


Ví dụ :

7. Một vài quy ước

1n = 1 lấy một ví dụ : 12017 = 1

a0 = 1 ví dụ như : 20170 = 1

B. Bài xích tập

Bài tập 1:

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4 c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8
b) 10 . 10 . 10 . 100 d) x . X . X . X

Bài tập 2 : Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau.

a) a4.a6 b) (a5)7 c) (a3)4 . A9 d) (23)5.(23)4

Bài toán 3 : Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 48 . 220 ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 2520 . 1254 ; x7 . X4 . X3 ; 36 . 46

Bài toán 4 : Tính giá trị những lũy vượt sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

c) 42, 43, 44.

d) 52 , 53 , 54.

Bài toán 5 : Viết những thương sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 ; 184 : 94

Bài toán 6 : Viết các tổng sau thành một bình phương

a) 13 + 23 b) 13 + 23 + 33 c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài toán 7 : tìm kiếm x N, biết.

a) 3x . 3 = 243 b) 2x . 162 = 1024 c) 64.4x = 168 d) 2x = 16

Bài toán 8 : triển khai các phép tính sau bằng cách hợp lý.

a) (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b) (82017 – 82015) : (82104.8)

c) (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d) (28 + 83) : (25.23)

Bài toán 9 : Viết các kết quả sau bên dưới dạng một lũy thừa.

Xem thêm: Dự Án Đầu Tư Công Là Gì ? Phân Loại Vốn Đầu Tư Công

a) 1255 : 253

b) 276 : 93

c) 420 : 215

d) 24n : 22n

e) 644 . 165 : 420

g) 324 : 86

a) 2x.4 = 128

b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6

d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243

g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81

k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

Bài toán 11 : So sánh

a) 26 cùng 82 ; 53 và 35 ; 32 và 23 ; 26 và 62

b) A = 2009.2011 với B = 20102

c) A = 2015.2017 và B = 2016.2016

d) 20170 với 12017

Bài toán 12 : mang đến A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) minh chứng : A = 22008 – 1

Bài toán 13 : cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 3A

b) chứng tỏ A = (38 – 1) : 2

Bài toán 14 : mang lại B = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3B

b) bệnh minh: A = (32007 – 1) : 2

Bài toán 15 : mang đến C = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4C

b) triệu chứng minh: A = (47 – 1) : 3

Bài Toàn 16 : Tính tổng

a) S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

b) S = 3 + 32 + 33 + ….+ 32017

c) S = 4 + 42 + 43 + … + 42017

d) S = 5 + 52 + 53 + … + 52017

-------------

Chuyên đề Toán nâng cấp lớp 6: Lũy quá với số mũ thoải mái và tự nhiên và những phép toán bao gồm lý thuyết và những dạng bài xích tập tương ứng cho từng phần cho những em tham khảo củng cố khả năng giải Toán liên quan đến lũy thừa, số mũ, sẵn sàng cho những bài thi thân học kì 1, cuối học tập kì 1 lớp 6.