Bài 1: một tổ xe theo chiến lược chở hết (140) tấn hàng trong một số ngày qui định. Do hàng ngày đội đó chở vượt mức (5) tấn buộc phải đội đó dứt kế hoạch mau chóng hơn thời gian qui định (1) ngày và chở thêm được (10) tấn. Hỏi theo chiến lược đội xe cộ chở hàng hết bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

Gọi thời hạn đội xe pháo chở hàng theo chiến lược là (x) ngày ((x>1))

Theo kế hoạch

Số hàng mỗi đội đề nghị chở là (140) tấn

Mỗi ngày team xe chở được (dfrac140x) (tấn hàng)

Thực tế

Số hàng mà lại đội phải chở là (140+10=150) (tấn hàng)

Số ngày mà lại đội xe cộ chở hết số sản phẩm là (x-1) (ngày)

Mỗi ngày team xe chở được (dfrac150x-1) (tấn hàng)

Vì thực tế mỗi ngày đội chở được nhiều hơn kế hoạch là (5) tấn nến ta có phương trình:

Giải phương trình ta được (x=7) hoặc (x=-4) (loại)

*

 

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - coi ngay
Bạn đang xem: Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình 8

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản bội hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được thân thiết


nội dung bài viết mới duy nhất


*

Gửi bài tập - có ngay lời giải!


Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 62 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 13, Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước 2021