Giải bài bác tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Đối xứng trục với giải thuật chi tiết, cụ thể theo khung công tác sách giáo khoa Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài tập đối xứng trục lớp 8


Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 6 trang 84: đến đường thẳng d cùng một điểm A ko thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ làm thế nào cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 6 trang 84: đến đường trực tiếp d cùng đoạn trực tiếp AB (h.51).

– Vẽ điểm A’ đối xứng cùng với A qua d. – Vẽ điểm B’ đối xứng cùng với B qua d.

– đem điểm C nằm trong đoạn thẳng AB, vẽ điểm C’ đối xứng cùng với C qua d.

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 6 trang 86: đến tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (h.55). Tìm hình đối xứng với từng cạnh của tam giác ABC qua AH.

*

Lời giải

AB đối xứng cùng với AC qua AH BC đối xứng cùng với CB qua AH

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 6 trang 86: mỗi hình sau gồm bao nhiêu trục đối xứng?


a) chữ cái in hoa A (h.56a) b) Tam giác những ABC (h.56b) c) Đường tròn trọng tâm O.

(h.56c)

*

Lời giải

a) 1 trục đối xứng b) 3 trục đối xứng c) vô số trục đối xứng

Bài 35 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): Vẽ hình đối xứng với những hình đã mang lại qua trục d (h.58).

*

Lời giải:

Vẽ hình:

*

Bài 36 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): cho góc xOy bao gồm số đo 50o, điểm A bên trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ lâu năm OB với OC

b) Tính số đo góc BOC

Lời giải:

*

a) Ox là đường trung trực của AB => OA = OB

Oy là mặt đường trung trực của AC => OA = OC

=> OB = OC

b) ΔAOB cân tại O (vì OA = OB)

*

Bài 37 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm các hình bao gồm trục đối xứng trên hình 59.

*

Lời giải:

– Hình h không có trục đối xứng

– Hình có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

– Hình có hai trục đối xứng là: a

– Hình tất cả năm trục đối xứng là: g

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một lớp bìa hình thang cân. Hãy cho thấy thêm đường như thế nào là trục đối xứng của mỗi hình, kế tiếp gấp mỗi tấm bìa để chất vấn lại điều đó.

Lời giải:

*

– ΔABC cân nặng tại A tất cả trục đối xứng là mặt đường phân giác AH của góc BAC (đường này đôi khi là đường cao, con đường trung trực, con đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận mặt đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm cho trục đối xứng.

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Giảm một tấm bìa hình tam giác cân, một lớp bìa hình thang cân. Hãy cho thấy đường như thế nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp từng tấm bìa để khám nghiệm lại điều đó.

Lời giải:

*

– ΔABC cân nặng tại A bao gồm trục đối xứng là mặt đường phân giác AH của góc BAC (đường này mặt khác là đường cao, mặt đường trung trực, con đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận mặt đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy HK có tác dụng trục đối xứng.

Bài 39 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): a) mang lại hai điểm A, B thuộc và một mặt phẳng tất cả bờ là con đường thẳng d (h.60). điện thoại tư vấn C là vấn đề đối xứng cùng với A qua d. điện thoại tư vấn D là giao điểm của con đường thẳng d cùng đoạn thẳng BC. điện thoại tư vấn E là vấn đề bất kì của mặt đường thẳng d (E không giống D).

Chứng minh rằng AD + DB

b) chúng ta Tú đang ở chỗ A, nên đến kè sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h.60). Con đường ngắn duy nhất mà các bạn Tú đề nghị đi là con đường nào?

Lời giải:

*

a) bởi vì A với C đối xứng qua d

=> d là trung trực của AC => AD = CD

Nên AD + DB = CD + DB = CB (1)

Và AE = CE (d là trung trực của AC)

Nên AE + EB = CE + EB (2)

Mà CB

Nên tự (1), (2), (3) suy ra AD + DB

b) Theo câu a) con đường ngắn duy nhất mà chúng ta Tú đề xuất đi là con đường ADB.

Bài 40 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): trong những biển báo giao thông sau đây, biển khơi nào bao gồm trục đối xứng?

a) biển nguy hiểm: Đường hẹp hai bên (h.61a)

b) biển nguy hiểm: Đường giao thông với đường tàu có rào chắn (h.61b)

c) biển nguy hiểm: Đường ưu tiên gặp gỡ đường ko ưu tiên bên đề xuất (h.61c)

d) Biển nguy nan khác (d.61d)

*

Lời giải:

– các biển báo làm việc hình a, b, d có trục đối xứng.

– biển lớn báo c không có trục đối xứng.

Bài 41 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): những câu sau đúng xuất xắc sai?

a) Nếu bố điểm thẳng mặt hàng thì bố điểm đối xứng cùng với chúng sang một trục cũng mặt đường thẳng hàng.

b) nhị tam giác đối xứng với nhau qua một truc thì gồm chu vi bởi nhau.

c) Một con đường tròn tất cả vô số trục đối xứng.

d) một đoạn thẳng chỉ gồm một trục đối xứng.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Giải thích: bất cứ đoạn thẳng AB nào đều phải có hai trục đối xứng kia là chính đường trực tiếp AB và đường trung trực của đoạn AB.

*

Bài 42 (trang 89 SGK Toán 8 Tập 1): Đố.

a) Hãy tập cắt chữ D (h.62a) bằng phương pháp gấp đôi tờ giấy. Nói tên một vài vần âm khác (kiểu chữ in hoa) gồm trục đối xứng.

b) vày sao ta có thể gấp tờ giấy làm bốn để giảm chữ H (h.62b)?

*

Hình 62

Lời giải:

a) giảm được chữ D. Gấp rất nhiều lần tờ giấy (theo chiều của đường nét thẳng của chữ D) ta được trục đối xứng ngang của chữ D.

Xem thêm: ✅ Sách Giải Toán Lớp 7 Tập 1 Hình Học, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7

Các chữ cái có trục đối xứng:

– Chỉ tất cả một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

– Chỉ có một trục đối xứng ngang: B, C, D, Đ, E, K

– tất cả hai trục đối xứng dọc cùng ngang: H, I, O , X

b) rất có thể gấp tờ giấy làm tư để giảm chữ H bởi vì chữ H bao gồm hai trục đối xứng vuông góc.