Muốn đưa mộthỗn số về mộtphân số: Ta lấy chủng loại số nhân với phần nguyên rồi cộngvới tử số sẽ được tử số mới và không thay đổi mẫu số.

Bài giải:

(5dfrac17 = dfrac7 . 5 + 17 = dfrac367)

(6dfrac34 = dfrac4 . 6 + 34 = dfrac274)

(-dfrac13 . 1 + 1213 = -dfrac2513)

Lưu ý: lúc viết hỗn số âm bên dưới dạng phân số ta viết số đối của nó dưới dạng phân số rồi đặt dấu("-")trước kết quả
Bạn đang xem: Bài 95 trang 46 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 13: láo số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài xích 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh những phân... • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các bạn Hoàng có tác dụng phép... • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi chia một số... • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các xác suất sau... • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành các phép tính... • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành các phép tính... • Giải bài xích 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số nghịch đảo... • Giải bài bác 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: láo số. Số thập phân. Xác suất - rèn luyện trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Toán Lớp 6 Bài 25 Trang 16 Sgk Toán 6 Tập 2 5 Trang 16 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số