a) Sử dụng đặc điểm giao hoán và phối kết hợp nhóm các số gồm tích tròn trăm, tròn nghìn nhằm tính nhanh

b) Sử dụng đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cùng (phép trừ) để tính nhanh.

Bạn đang xem: Bài 93 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Các tính chất: 

1) đặc điểm giao hoán: (a.b = b.a) 

2) tính chất kết hợp: ((a.b).c = a. (b.c))

3) đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng: (a(b + c) = ab + ac. )

Tính chất này cũng như với phép trừ: (a (b - c) = ab - ac)


Lời giải chi tiết

a) ((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8))

(= <(-4) . (-25)> . <125 . (-8)> . (-6))

(= 100 . (-1 000) . (-6))

(= 600 000)

b)

( (-98) . (1 -246) - 246.98)

(=(-98).(-245)-246.98)

(= 98.245-246.98)

(=98.(245-246))

(= 98.(-1))

(= -98)

Đáp số: a) ( 600 000); b) (-98).

Cách không giống câu b: 

Áp dụng đặc điểm phân phối.

Xem thêm: Isass.Exe Là Gì - Quá Trình Và Tệp Lsass

( (-98) . (1 -246) - 246.98)

(=(-98).1+(-98).(-246)-246.98)

(= (-98) . 1 + 98.246 - 246.98)

(= (-98)+<98.246 - 246.98>)

(= (-98) + 0)

(= -98) 

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


Cảm ơn các bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.