Giải bài 91 trang 44 SGK Toán 6 tập 2. Tín đồ ta đóng 225 lít nước khoáng vào nhiều loại chai 3/4 lít. Hỏi đóng góp được tất cả bao nhiêu chai?
Bạn đang xem: Bài 91 trang 44 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Người ta đóng góp 225 lít nước khoáng vào nhiều loại chai (displaystyle 3 over 4) lít. Hỏi đóng góp được toàn bộ bao nhiêu chai? 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lấy tổng cộng lít nước phân tách cho khoảng không của chai.

Lưu ý:

Hai số hotline là nghịch đảo của nhau trường hợp tích của chúng bởi 1.

Muốn phân tách một phân số hay là 1 số nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch hòn đảo của số chia.

(eginarrayldfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfraca.db.c\a:dfraccd = a.dfracdc = dfraca.dc,,left( c e 0 ight)endarray) 


Lời giải chi tiết

Đóng được toàn bộ số chai là:

(displaystyle 225:3 over 4 = 225.4 over 3 = 300left( chai ight))

Vậy đóng được toàn bộ 300 chai nước khoáng. 
Xem thêm: Toán Lớp 6 Ghi Số Tự Nhiên, Toán Lớp 6 Bài 2: Cách Ghi Số Tự Nhiên

Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + johnadamshs.net"Ví dụ: "Bài 91 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 johnadamshs.net"