Hướng dẫn giải bài xích §12. Tính chất của phép nhân, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần số học bao gồm trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyết

1. Tính chất giao hoán

$a . B = b . A$

Ví dụ: Tính:

a. 2 . (-3)

b. (-7) . (-4)

Bài giải:

a. 2 . (-3) = (-3) . 2 = (-6)

b. (-7) . (-4) = (-4) . (-7) = 28

2. Tính chất kết hợp

$(a . B) . C = a . (b . C)$

Ví dụ: Tính <9 . (-5)> . 2

Bài giải:

<9 . (-5)> . 2 = 9 . <(-5) . 2> = -90

Chú ý:

– Nhờ đặc điểm kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm,..số nguyên

Chẳng hạn: $a . B . C = a . (b . C) = (a . B) . C$

– Khi tiến hành phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để đổi khác vị trí những thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm những thừa soos một biện pháp tuỳ ý.

– Ta cũng hotline tích của n số nguyên a là luỹ thừa bậc n của số nguyên a (cách đọc và kí hiệu như so với số tự nhiên)

Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) =(-2)3

Nhận xét: Trong một tích các số nguyên khác 0:

– ví như có một vài chẵn thừa số nguyên âm thì tích có dấu “+”

– trường hợp có một vài lẻ thừa số nguyên âm thì tích sở hữu dấu “-”

3. Nhân cùng với số 1

$a . 1 = 1 . A = a$

4. Tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng

$a(b+c) = ab + ac$

Chú ý: đặc thù trên cũng đúng so với phép trừ:

$a(b – c) = ab – ac$

Dưới đây là phần trả lời các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 94 sgk Toán 6 tập 1

Tích một trong những chẵn những thừa số nguyên âm tất cả dấu gì?

Trả lời:

Tích một vài chẵn những thừa số nguyên âm gồm dấu $”+”$

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 94 sgk Toán 6 tập 1

Tích một trong những lẻ những thừa số nguyên âm có dấu gì?

Trả lời:

Tích một vài lẻ các thừa số nguyên âm bao gồm dấu $”-“$

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 94 sgk Toán 6 tập 1

$a . (-1) = (-1) . A = ?$

Trả lời:

Ta có:

$a . (-1) = (-1) . A = -a$

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 94 sgk Toán 6 tập 1

Đố vui: Bình nói rằng chúng ta ấy vẫn nghĩ ra được nhị số nguyên khác nhau nhưng bình phương của bọn chúng lại bởi nhau. Bạn Bình nói đúng giỏi không? do sao?

Trả lời:

Đúng vì chưng ta có bình phương là triển khai tích của hai số.

Tích của nhị số nguyên âm là một số trong những nguyên dương.

Nên hai số nguyên đối nhau sẽ thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Ví dụ: $2$ cùng $-2$

Ta có: $2^2= 4$ cùng $(-2)^2= 4$

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính bởi hai biện pháp và đối chiếu kết quả:

a) $(-8) . (5 + 3);$

b) $(-3 + 3) . (-5).$

Trả lời:

Ta có:

a) $(-8) . ( 5 + 3)$

♦ biện pháp 1:

$(-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 8 = -64$

♦ phương pháp 2:

$(-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 5 + (-8) + 3$

$ = – 40 + (-24) = – 64$

Kết quả của hai cách tính là như nhau.

b) $(-3 + 3 ) . (-5)$

♦ giải pháp 1:

$(-3 + 3 ) . (-5) = 0 . (-5) = 0$

♦ phương pháp 2:

$(-3 + 3 ) . (-5) = (-3) . (-5) + 3 . (-5)$

$ = 15 + (-15) = 0$

Kết quả của hai cách tính là như nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net trình làng với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1 của bài §12. Tính chất của phép nhân trong chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài bác 90 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Thực hiện tại phép tính:

a) $15.(-2).(-5).(-6)$;

b) $4.7.(-11).(-2)$

Bài giải:

a) $15.(-2).(-5).(-6) =<15.(-6)>.<(-2).(-5)>$

$=(-90).10=-900$

b) $4.7.(-11).(-2) = (4.7).

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 79, Toán Lớp 5 Trang 79, 80

<(-2).(-11)>$

$=28.2.11 =56.11=616$

2. Giải bài bác 91 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Thay một quá số bằng tổng để tính:

a) $-57.11$;

b) $75.(-21)$

Bài giải:

a) bóc tách $11 = 10 + 1$ ta được:

$(-57).11=(-57).(10+1) = (-57).10+(-57).1$

$=-570-57=-627$

b) tách bóc $21 = – trăng tròn – 1$ ta được:

$75.(-21)=75.(-20-1) = 75.(-20)-75.1$

$=-1500-75=-1575$

3. Giải bài xích 92 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $(37-17).(-5)+23.(-13-17)$

b) $(-57).(67-34)-67.(34-57)$

Bài giải:

a) $(37-17).(-5)+23.(-13-17)$

$=20.(-5)+23.(-30)$ $=(-100)+(-690)$

$=-100-690$ $=-790$

b) ♦ Cách 1:

$(-57).(67-34)-67.(34-57)$

$=(-57).67-(-57).34-<67.34-67.57>$

$=(-57).67+57.34-67.34+67.57$

$=<(-57).67+67.57>+<57.34-67.34>$

$=67.(-57+57)+34.(57-67)$

$=67.0+34.(-10)$ $=-340$

♦ phương pháp 2:

$(-57).(67-34)-67.(34-57)$

$=(-57).33-67.(-23)$

$=(-1881)-(-1541)$

$=1541-1881=-340$

4. Giải bài bác 93 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) $(-4).(+125).(-25).(-6).(-8)$

b) $(-98).(1-246)-246.98$

Bài giải:

a) Áp dụng tính chất kết hợp ta có:

$(-4).(+125).(-25).(-6).(-8)$

$=<(-4).(-25)>.<(+125).(-8)>.(-6)$

$=100.(-1000).(-6)$ $=600000$

b) Áp dụng tính chất phân phối ta có:

$(-98).(1-246)-246.98$

$=(-98).1-(-98).246-246.98$

$=(-98)+98.246-246.98$

$=(-98)+98.(246-246)$

$=(-98)+98.0$ $=-98+0=-98$

5. Giải bài xích 94 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Viết các số sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $(-5).(-5).(-5).(-5).(-5)$

b) $(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)$

Bài giải:

Ta có:

a) $(-5).(-5).(-5).(-5).(-5)$ $=(-5)^5$

b) $(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)$

$=(-2)^3.(-3)^3$ $=<(-2).(-3)>^3=6^3$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với giải bài xích 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1!