Luyện tập bài bác §12. Phép phân chia phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2 bao hàm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 90 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

1. Số nghịch đảo

(- 8.frac1 – 8 = ,,?)

Ta nói (frac1 – 8) là số nghịch hòn đảo của -8, -8 cũng là số nghịch đảo của (frac1 – 8) hai số -8 và (frac1 – 8) là nhị số nghịch hòn đảo của nhau.

Định nghĩa: Hai số call là nghịch đảo của nhau ví như tích của chúng bằng 1.

2. Phép chia phân số

Ta có quy tắc:

Muốn phân chia một phân số hay là một số nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị phân tách với số nghịch đảo của số chia.

(fracab,,:,,fraccd = fracab.fraccd = fraca,,.,,db,.,,c) (a:fraccd = a.fracdc = fraca.dc,,(c e 0))

Nhận xét: mong chia một phân số cho một trong những nguyên (khác 0), ta không thay đổi tử của phân số với nhân chủng loại với số nguyên.

(fracab:fraccd=fracab.fracdc), cùng với (fraccd eq 0).

Nói riêng:

Nếu a là một số nguyên cùng (fraccd eq 0) thì (a:fraccd=fraca1:fraccd=fraca1.fracdc=fraca.dc).

Nếu c là một số trong những nguyên không giống 0 thì (fracab:c=fracab:fracc1=fracab.frac1c=fracab.c) .

Như vậy: 

Muốn chia một số trong những nguyên cho một phân số khác 0, ta nhân số nguyên cùng với nghịch hòn đảo của số chia.

(a:fraccd=fraca.dc).

Muốn phân tách một phân số cho một số trong những nguyên khác 0, ta nhân mẫu của phân số bị phân chia với số nguyên và không thay đổi tử số.

(fracab:c=fracab.c).

Lưu ý:

a) trường hợp (fracab eq 0) , (fraccd eq 0) với (fracab:fraccd=fracpq) thì nhân cả nhị vế của đẳng thức này cùng với (fraccd) ta được (left (fracab:fraccd ight ).fraccd=fracpq.fraccd.)

Nhưng vế trái

(left (fracab:fraccd ight ).fraccd=left (fracab.fracdc ight ).fraccd=fracab.left (fracdc.fraccd ight )=fracab.1=fracab).

Vậy (fracab=fracpq.fraccd).

Bây giờ phân chia cả nhì vế của đẳng thức vừa kiếm được cho (fracpq) ta được:

(fracab:fracpq=left (fracpq.fraccd ight ):fracpq=left (fracpq.fraccd ight ).fracqp)

(=left (fraccd.fracpq ight ).fracqp=fraccd.left (fracpq.fracqp ight )fraccd.1=fraccd.)

Vậy (fraccd=fracab:fraccd.)

b) trường hợp (fraccd eq 0) cùng (fracab.fraccd=fracpq) thì (fracab=fracpq:fraccd.)

Thật vậy trường hợp (fraccd eq 0) cùng (fracab.fraccd=fracpq) thì chia cả hai vế của đẳng thức mang đến (fraccd) ta được:

(left (fracab.fraccd ight ):fraccd=left (fracab.fraccd ight ).fracdc=fracab.left (fraccd.fracdc ight )=fracab.1=fracab.)

Vậy (fracab=fracpq:fraccd).

Dưới đấy là Giải bài xích 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

johnadamshs.net reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài bác giải chi tiết bài 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2 của bài §12 Phép phân chia phân số vào chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài 89 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Thực hiện nay phép chia:

( – 4 over 13:2)

(24: – 6 over 11)

(9 over 34:3 over 17)

Bài giải:

Ta có:

( – 4 over 13:2 = – 4 over 13.1 over 2 = – 2 over 13)

(24: – 6 over 11 = 24.11 over – 6 = – 44)

(9 over 34:3 over 17 = 9 over 34.17 over 3 = 3 over 2)

2. Giải bài 90 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Tìm $x$, biết:

a) (x.3 over 7 = 2 over 3) d) (4 over 7.x – 2 over 3 = 1 over 5)

b) (x:8 over 11 = 11 over 3) e) (2 over 9 – 7 over 8.x = 1 over 3)

c) (2 over 5:x = – 1 over 4) g) (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6)

Bài giải:

a) Từ (x.3 over 7 = 2 over 3) suy ra (x = 2 over 3:3 over 7 = 2 over 3.7 over 3 = 14 over 9)

b) Từ (x:8 over 11 = 11 over 3) suy ra (x = 11 over 3.8 over 11 = 8 over 3)

c) Từ (2 over 5:x = – 1 over 4) suy ra (x = 2 over 5: – 1 over 4 = 2 over 5.4 over – 1 = 8 over – 5 = – 8 over 5)

d) Từ (4 over 7.x – 2 over 3 = 1 over 5) suy ra (4 over 7.x = 1 over 5 + 2 over 3 = 3 + 10 over 15 = 13 over 15)

Do đó: (x = 13 over 15:4 over 7 = 13 over 15.7 over 4 = 91 over 60) .

e) Từ (2 over 9 – 7 over 8.x = 1 over 3) suy ra (2 over 9 – 1 over 3 = 7 over 8.x) hay (7 over 8x = 2 – 3 over 9 = – 1 over 9)

Do đó (x = – 1 over 9:7 over 8 = – 1 over 9.8 over 7 = – 8 over 63)

g) Từ (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6) Suy ra (5 over 7:x = 1 over 6 – 4 over 5 = 5 – 24 over 30 = – 19 over 30)

Do đó: (x = 5 over 7: – 19 over 30 = 5.30 over 7.left( – 19 ight) = 150 over – 133 = – 150 over 133)

3. Giải bài xích 91 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Người ta đóng $225$ lít nước khoáng vào một số loại chai (3 over 4) lít. Hỏi đóng góp được toàn bộ bao nhiêu chai?

Bài giải:

Đóng được toàn bộ số chai là:

(225:3 over 4 = 225.4 over 3 = 300left( chai ight))

Đáp số: $300$ chai.

Xem thêm: Pr Có Nghĩa Là Gì ? Pr Trên Facebook Ý Nghĩa Gì

4. Giải bài 92 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ $10 km/h$ không còn (1 over 5) giờ. Khi về, Minh đạp xe với gia tốc $12 km/h$. Tính thời hạn Minh đi sóng ngắn về nhà.

Bài giải:

Đoạn mặt đường từ nhà đến trường là:

$10 . 1 over 5 = 2 (km)$

Thời gian Minh đi sóng ngắn từ trường về đơn vị là:

$2 : 12 = 1 over 6 (giờ ) = 10 phút$

Vậy thời hạn Minh đi sóng ngắn về công ty là 10 phút

5. Giải bài xích 93 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) (4 over 7:left( 2 over 5.4 over 7 ight))

b) (6 over 7 + 5 over 7:5 – 8 over 9)

Bài giải:

Ta có:

a) (4 over 7:left( 2 over 5.4 over 7 ight) = 4 over 7:8 over 35 = 4 over 7.35 over 8 = 5 over 2)

b) (6 over 5 + 5 over 7:5 – 8 over 9 = 6 over 5 + 5 over 7.1 over 5 – 8 over 9 = 6 over 7 + 1 over 7 – 8 over 9 = 1 – 8 over 9 = 1 over 9)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2!