Áp dụng hiệu quả của bài xích 8, hãy viết từng phân số sau đây thành một phân số bởi nó và có mẫu số dương:

(dfrac3-4; dfrac-5-7;dfrac2-9;dfrac-11-10). 
Bạn đang xem: Bài 9 trang 9 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Xem lại kết quả bài 8 trên đây.

Chú ý: Khi ta đổi dấu cả tử và mẫu mã của một phân số cho trước thì ta được phân số mới bởi phân số sẽ cho.


Lời giải đưa ra tiết

Ta bao gồm (dfrac3-4=dfrac-34; dfrac-5-7=dfrac57;)(dfrac2-9=dfrac-29;dfrac-11-10=dfrac1110) 

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên Kết Nối Tri Thức, Các Dạng Toán Về Luỹ Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên

Bài tiếp theo
*