- Áp dụng qui tắc nhân đa thức với nhiều thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

- nạm giá trị (x, y) tương ứng để tính quý hiếm của biểu thức.
Bạn đang xem: Bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Lời giải bỏ ra tiết

Trước hết, ta làm tính nhân nhằm rút gọn biểu thức, ta được:

(left( x - y ight)left( x^2 + xy + y^2 ight))

( = xleft( x^2 + xy + y^2 ight) - yleft( x^2 + xy + y^2 ight))

( = x.x^2 + x.xy + x.y^2 + left( - y ight).x^2 )(+ left( - y ight).xy + left( - y ight).y^2)

( = x^3 + x^2y + xy^2-yx^2-xy^2-y^3 )

( = x^3 + left( x^2y - yx^2 ight) + left( xy^2 - xy^2 ight))(, - y^3)

(= x^3-y^3)

Sau đó tính cực hiếm của biểu thức: ( A=x^3-y^3)

Ta có:

Khi (x = -10; y = 2) thì (A = left( - 10 ight)^3-2^3 = - 1000-8 )(= - 1008)

Khi (x = -1; y = 0) thì (A = left( - 1 ight)^3-0^3 = - 1)

Khi (x = 2; y = -1) thì (A = 2^3-left( - 1 ight)^3 = 8 + 1 = 9)

Khi (x = -0,5; y = 1,25) thì

(A = left( - 0,5 ight)^3-1,25^3 )(= - 0,125-1,953125 = - 2,078125)

*

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 345 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Trang 58 Sgk Toán 5, Giải Bài 3 Trang 58

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.