Luyện tập bài §2. Liên hệ giữa máy tự với phép nhân, Chương IV – Bất phương trình hàng đầu một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài xích giải bài xích 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2


Lý thuyết

1. Tương tác giữa trang bị tự cùng phép nhân cùng với số dương

Tính chất:

Khi nhân cả nhị vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức new cùng chiều cùng với bất đẳng thức đã cho.

2. Contact giữa sản phẩm tự và phép nhân cùng với số âm

Tính chất:

Khi nhân cả nhì vế của bất đẳng thức cùng với cùng một số âm ta được bất đẳng thức bắt đầu ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

3. đặc thù bắc cầu của vật dụng tự

Với 3 số $a, b, c$

Nếu $a>b$ với $b>c$ thì $a>c$. Tính chất này call là Tính hóa học bắc cầu

Tính hóa học bắc cầu cũng đúng cho các thứ từ bỏ (Dưới đấy là giải bài xích 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

johnadamshs.net ra mắt với các bạn đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2 của bài bác §2. Liên hệ giữa thiết bị tự cùng phép nhân trong Chương IV – Bất phương trình hàng đầu một ẩn cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:


*
Giải bài xích 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài xích 9 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC . Các xác định sau đúng xuất xắc sai ?

a) (hat A + hat B + hat C > 180^0) ;

b) (hat A + hat B 180^0) là sai


b) (hat A + hat B

2. Giải bài xích 10 trang 40 sgk Toán 8 tập 2


a) so sánh ((-2).3) và (-4,5).

b) Từ hiệu quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

((-2).30

Do đó: ((-2).3 0) thì ta được:

((-2).3.10

3. Giải bài bác 11 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho (a -2b – 5) .

Xem thêm: Toán 6 Tập 2 Trang 15 Sgk Toán 6 CáNh DiềU Tập 2, Giải Bài 22 Trang 15

Bài giải:

Thật vậy:

a) Ta có: (a 0))

Cộng (1) vào nhì vế bất đẳng thức (3a -2b) (Vì (-2 -2b) ta được:

(-2a – 5 > -2b -5)

4. Giải bài 12 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Chứng minh:

a) (4.(-2) + 14 0))

Cộng (14) vào nhì vế bất đẳng thức ( 4. (-2) -5)

Nhân ((-3)) vào nhì vế bất đẳng thức (2 > -5) ta được:

((-3).2

5. Giải bài bác 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

So sánh (a) với (b) nếu:

a) (a + 5) -3b);

c) (5a – 6 ≥ 5b – 6 );

d) (-2a + 3 ≤ -2b + 3).

Bài giải:

a) Ta có: (a + 5 -3b)

Nhân cả hai vế bất đẳng thức (-3a > -3b) cùng với (dfrac – 13 0) ta được:

(5a.dfrac15 geqslant 5b.dfrac15)

Do đó: (a ge b)

d) (-2a + 3 ≤ -2b + 3)

Cộng nhị vế bất đẳng thức (-2a + 3 ≤ -2b + 3) cùng với ((-3)) ta được

(-2a + 3+(-3) ≤ -2b + 3+(-3))

Do đó: ( -2a ≤ -2b)

Nhân cả hai vế bất đẳng thức ( -2a ≤ -2b) cùng với (dfrac – 12

6. Giải bài 14 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho (a 0) ta được:

(2a

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 8 với giải bài xích 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2!