Giải những phương trình sau, viết số giao động của từng nghiệm sinh sống dạng số thập phân bằng phương pháp làm tròn đến hàng phần trăm.a)(3x - 11 = 0)b)(12 + 7x = 0)c)(10 - 4x = 2x - 3)
Bạn đang xem: Bài 9 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

+ cách 1: Chuyển những hạng tử đựng ẩn sang 1 vế, những hằng số sang trọng vế còn lại

+ cách 2: Thu gọn và giải phương trình nhấn được.

Bài giải

a)(3x - 11 = 0)(Leftrightarrow 3x = 11)(Leftrightarrow x = dfrac113)(Leftrightarrow x approx 3,67)Vậy nghiệm giao động của phương trình là(x approx 3,67)

b)(12 + 7x = 0)(Leftrightarrow 7x = -12)(Leftrightarrow x = dfrac-127)(Leftrightarrow x approx -1,71)Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là(x approx -1,71)

c)(10 - 4x = 2x - 3)(Leftrightarrow -4x - 2x = -3 - 10)(Leftrightarrow -6x = -13)(Leftrightarrow x = dfrac-13-6)(Leftrightarrow x approx 2,17)Vậy nghiệm sấp xỉ của phương trình là(x approx 2,17)


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và biện pháp giải khác • Giải bài 6 trang 9 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tính diện tích(S)... • Giải bài bác 7 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy chỉ ra các phương... • Giải bài xích 8 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 9 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương trình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
• Giải bài 6 trang 9 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 7 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 8 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 9 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 90 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2, Tìm X, Biết:, Bài 90 Trang 43 Môn Toán 6 Tập 2, Tìm X, Biết:

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12