Có thể nuốm phép trừ phân số thành phép cộng phân số được không? Với bài học kinh nghiệm này, johnadamshs.net đã giúp chúng ta về phép trừ phân số. Cùng với chính là lời giải cụ thể những bài bác tập theo chương trình cơ bản. Mong muốn sẽ là mối cung cấp tài liệu xem thêm học tập có lợi với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Nội dung nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Cầm tắt lý thuyết

1. Số đối.

Bạn đang xem: Bài 9 phép trừ phân số

Hai số được call là đối nhau nếu như tổng của chúng bởi 0.

Số đối của phân số (fracab) được kí hiệu là (-fracab.)

Số đối của phân số (fracab) là (-fracab) vì (fracab+left (-fracab ight )=0).

Như vậy

(fracab+left (-fracab ight )=0) và (-fracab=frac-ab=fraca-b.)

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

(fracab-fraccd=fracab+left (-fraccd ight ).)

Kết quả của phép trừ (fracab-fraccd) được điện thoại tư vấn là hiệu của (fracab) và (fraccd).

Lưu ý. 

a) ước ao trừ một phân số cho 1 phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và không thay đổi mẫu chung.

b) Phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cộng phân số.

(fracab-fraccd=fracab+frac-cd)

 


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Bài 58: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm số đối của các số:

(frac23, -7 , frac-35 , frac-47 , frac611, 0 , 112)


=> Xem giải đáp giải

Bài 59: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) (frac18-frac12)b) (frac-1112-(-1)) c) (frac35-frac56)
d) (frac-116-frac115)e) (frac1136-frac-724)g) (frac-59-frac-512)

=> Xem gợi ý giải

Bài 60: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (x - frac34=frac12)

b) (frac-56-x=frac712+frac-13)


=> Xem lí giải giải

Bài 61: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Trong hai câu dưới đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu trước tiên : Tổng của nhị phân số là một trong phân số bao gồm tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu vật dụng hai : Tổng của nhì phân số có cùng mẫu mã số là 1 trong phân số bao gồm cùng chủng loại số kia và bao gồm tử bởi tổng các tử.

a) Câu làm sao là câu đúng? 

b)Theo chủng loại của câu đúng, hãy phát biểu giống như cho hiệu của nhị phân số cùng chủng loại số.


=> Xem hướng dẫn giải

Bài 62: trang 34 sgk Toán 6 tập 2

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là (frac34) km, chiều rộng là (frac58)km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất nền (tính bởi km)

b) Chiều dài ra hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?


=> Xem gợi ý giải
=> Trắc nghiệm Số học 6 bài 9: Phép trừ phân số

Giải những môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 - liên kết tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - kết nối tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - liên kết tri thức
Giải Giải technology 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - liên kết tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng tạo 6
Giải trải đời hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 liên kết tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT giờ Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm thứ lí 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm thanh 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH KẾT NỐI


CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài 23: mở rộng phân số. Phân số bởi nhau
Giải toán 6 bài 24: so sánh phân số .Hỗn số dương
Giải toán 6 bài 25 : Phép cùng và phép trừ phân số.
Giải toán 6 bài bác 26: Phép nhân cùng phép phân tách phân số.
Giải toán 6 bài 27: Hai việc về phân số.
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương VI
Giải toán 6 bài : luyện tập chung trang 13
Giải toán 6 bài : luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài xích 28: Số thập phân.
Giải toán 6 bài 30 : làm tròn và cầu lượng
Giải toán 6 bài 29 : giám sát và đo lường với số thập phân.
Giải toán 6 bài bác 31: một số trong những bài toán về tỉ số với tỉ số phần trăm.
Giải toán 6 bài : rèn luyện chung trang 43
Giải toán 6 bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 bài xích 32: Điểm và con đường thẳng.
Giải toán 6 bài bác 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia
Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
Giải toán 6 bài bác 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

Xem thêm: Thế Nã O Lã Xe Suv Là Gì? Ưu Điểm & Phân Biệt Với Hatchback, Mpv, Cuv, Sedan


Giải toán 6 bài xích : luyện tập chung trang 62
Giải toán 6 bài 36 : Góc
Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc
Giải toán 6 bài xích : luyện tập chung trang 70
Giải toán 6 bài bác tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM


Giải toán 6 bài 38 : dữ liệu và thu nhập cá nhân dữ liệu.
Giải toán 6 bài bác 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh
Giải toán 6 bài bác 40 : Biểu vật cột
Giải toán 6 bài bác 41 : Biểu thiết bị cột kép
Giải toán 6 bài bác 42 : Kết quả rất có thể và sự khiếu nại trong trò chơi, thí nghiệm
Giải toán 6 bài 43 : xác suất thực nghiệm
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương IX
Giải toán 6 bài tập ôn tập cuối năm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài xích 1: Phân số cùng với tử số và mẫu mã số là số nguyên
Giải toán 6 bài xích 2: đặc thù cơ phiên bản của phân số
Giải toán 6 bài bác 3: đối chiếu phân số
Giải toán 6 bài bác 4: Phép cùng và phép trừ phân số
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân với phép phân chia phân số
Giải toán 6 bài bác 6: cực hiếm phân số của một số
Giải toán 6 bài 7: lếu số
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài: Số thập phân
Giải toán 6 bài: những phép tính cùng với số thập phân
Giải toán 6 bài: có tác dụng tròn số thập phân và ước lượng kết quả
Giải toán 6 bài: Tỉ số với tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: câu hỏi về tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG trong THẾ GIỚI TỰ NHIÊN


Giải toán 6 hình học tập bài: Hình bao gồm trục đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài: Hình tất cả tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài: bài bác tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 hình học tập bài: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 hình học bài: cha điểm thẳng hàng. Cha điểm ko thẳng hàng
Giải toán 6 hình học bài: hai đường thẳng giảm nhau, tuy nhiên song. Tia
Giải toán 6 hình học tập bài: Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học bài: Góc
Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Những góc quánh biệt
Giải toán 6 hình học bài: bài bác tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT


Giải toán 6 hình học tập bài: Phép phân tách - Sự kiện
Giải toán 6 hình học tập bài: xác suất thử nghiệm
Giải toán 6 hình học tập bài: bài xích tập cuối chương 9

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và up load dữ liệu
Giải toán 6 bài xích 2: Biểu thiết bị cột kép
Giải toán 6 bài 3: mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm solo giản
Giải toán 6 bài 4: xác suất thực nghiệm trong một số trò nghịch và thí nghiệm solo giản
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài bác 1: Phân số cùng với tử và mẫu là số nguyên
Giải toán 6 bài bác 2: So sánh những phân số. Lếu láo số dương
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng, phép trừ phân số
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép phân chia phân số
Giải toán 6 bài bác 5: Số thập phân
Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân
Giải toán 6 bài bác 7: Phép nhân, phép phân chia số thập phân
Giải toán 6 bài xích 8: Ước lượng và có tác dụng tròn số
Giải toán 6 bài bác 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài xích 10: Hai câu hỏi về phân số
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG


Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 bài xích 2: hai đường thẳng giảm nhau. Hai tuyến đường thẳng song song
Giải toán 6 bài bác 3: Đoạn thẳng
Giải toán 6 bài bác 4: Tia
Giải toán 6 bài 5: Góc
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương VI
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com