Cho tứ giác(ABCD.) Gọi(E, ,F, ,G, ,H) theo máy tự là trung điểm của(AB, ,BC,, CD, ,DA.) các đường chéo(AC, ,BD) của tứ giác(ABCD) có điều kiện gì thì(EFGH) là:a) Hình chữ nhật?b) Hình thoi? c) Hình vuông


-->