Luyện tập bài §10. đặc điểm chia không còn của một tổng, chương I – Ôn tập và ngã túc về số từ nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài xích giải bài 87 88 89 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 87 trang 36 sgk toán 6 tập 1


Lý thuyết

1. Nhắc lại về quan liêu hệ chia hết

Ta sẽ biết: Số tự nhiên a chia hết mang đến số thoải mái và tự nhiên b không giống 0 nếu gồm số tự nhiên và thoải mái k sao để cho a = b . K.

Kí hiệu:

a chia hết cho b là a (vdots) b

a không phân tách hết đến b là a ( ot vdots ) b

2. đặc thù 1

Nếu a (vdots) m b (vdots) m thì (a + b) (vdots) m:

a (vdots) m với b (vdots) m ⇒ (a + b) (vdots) m

Hoặc rất có thể viết: (a + b) (vdots) m hoặc a + b (vdots) m mọi được.

Chú ý:

– tính chất 1 cũng đúng đối với một hiệu (a (geq) b) :


a (vdots) m với b (vdots) m ⇒ (a – b) (vdots) m.

– tính chất 1 cũng đúng so với một tổng có nhiều số hạng :

a (vdots) m và b (vdots) m cùng c (vdots) m ⇒ (a + b + c) (vdots) m.

– Nếu tất cả các số hạng của một tổng những chia hết đến cùng một trong những thì tổng phân tách hết cho số đó.

a (vdots) m cùng b (vdots) m và c (vdots) m ⇒ (a + b + c) (vdots) m.

3. đặc thù 2

Nếu a ( otvdots) m và b (vdots) m thì (a + b) ( otvdots) m :

a ( otvdots) m với b (vdots) m ⇒ (a + b) ( otvdots) m.

Chú ý :


– đặc điểm 2 cũng đúng đối với một hiệu (a > b) :

a ( otvdots) m với b (vdots) m ⇒ (a – b) ( otvdots) m.

– đặc thù 1 cũng đúng đối với một tổng có không ít số hạng, trong các số ấy chỉ có một số trong những hạng không chia hết mang đến m các số hạng sót lại đều chia hết đến m:

a ( otvdots) m, b (vdots) m với c (vdots) m⇒ (a + b + c) ( otvdots) m.

– trường hợp chỉ có một số trong những hạng của tổng không phân tách hết cho 1 số, còn những số hạng khác hồ hết chia hết cho số kia thì tổng không phân chia hết mang đến số đó.

a ( otvdots) m, b (vdots) m cùng c (vdots) m⇒ (a + b + c) ( otvdots) m.


Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 87 88 89 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

johnadamshs.net reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài bác giải chi tiết bài 87 88 89 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1 của bài §10. Tính chất chia hết của một tổng vào chương I – Ôn tập và té túc về số tự nhiên cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài 87 88 89 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 87 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Cho tổng: $A = 12 + 14 + 16 + x$ cùng với $x ∈ N$. Search x để:

a) A phân tách hết mang đến 2;

b) A không phân chia hết đến 2.

Bài giải:


a) vày 12; 14; 16 phần đa chia hết mang lại 2 nên để 12 + 14 + 16 + x phân chia hết mang đến 2 thì x nên chia hết đến 2. Vì thế x là số đông số tự nhiên chẵn.

b) tương tự để tổng A không chia hết đến 2 thì x nên là một số trong những tự nhiên không chia hết cho 2. Vì thế x là số tự nhiên lẻ.

2. Giải bài 88 trang 36 sgk Toán 6 tập 1


Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết đến 4 không? tất cả chia hết cho 6 không?

Bài giải:

Gọi q là thương vào phép phân tách a cho 12, ta tất cả a = 12q + 8.

Vì 12 = 4 . 3 cần 12q = 4 . 3q. Do đó 12q phân chia hết mang đến 4


Mặc không giống 8 cũng chia hết mang lại 4. Nên 12q + 8 phân chia hết mang lại 4

Vậy a phân chia hết đến 4.

Tương từ bỏ ta có 12 = 6 . 2 buộc phải 12q = 6 . 2q phân tách hết mang lại 6. Dẫu vậy 8 không phân chia hết mang lại 6 đề nghị 12q + 8 không chia hết mang lại 6

Vậy a không phân chia hết mang đến 6.

3. Giải bài bác 89 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Điền lốt “x” vào ô tương thích trong các câu sau:

*

Trả lời:

Câu

Đúng

Sai

a) nếu như mỗi số hạng của tổng phân chia hết đến 6 thì tổng phân tách hết cho 6.

X

b) ví như mỗi số hạng của tổng không phân tách hết mang lại 6 thì tổng không phân tách hết mang lại 6.

X

c) nếu như tổng của nhị số phân tách hết mang lại 5 và 1 trong những hai số đó chia hết đến 5 thì số còn lại chia hết cho 5.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trong Sách Giáo Khoa, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Bài Tập Toán 6

X

d) nếu như hiệu của nhì số chia hết cho 7 và một trong các hai số đó chia hết đến 7 thì số còn sót lại chia hết mang lại 7.

X

4. Giải bài bác 90 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Gạch bên dưới số mà em chọn:

a) nếu như a ⋮ 3 cùng b ⋮ 3 thì tổng a + b phân chia hết đến 6; 9; 3

b) nếu a ⋮ 2 với b ⋮ 4 thì tổng a + b phân chia hết mang đến 4; 2; 6

c) giả dụ a ⋮ 6 với b ⋮ 9 thì tổng a + b chia hết mang lại 6; 3; 9

Bài giải:

a) nếu như a ⋮ 3 cùng b ⋮ 3 thì tổng a + b phân chia hết mang lại 6; 9; 3

b) ví như a ⋮ 2 cùng b ⋮ 4 thì tổng a + b phân tách hết đến 4; 2; 6

c) ví như a ⋮ 6 cùng b ⋮ 9 thì tổng a + b chia hết cho 6; 3; 9

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài bác 87 88 89 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1!