Toán vui.

Bạn đang xem: Bài 82 trang 41 sgk toán 6 tập 2

Một nhỏ ong và các bạn Dũng cùng xuất hành từ(A) để đến (B). Hiểu được mỗi giây ong cất cánh được(5m) với mỗi giờ Dũng đấm đá xe đi được (12km). Hỏi con ong hay chúng ta Dũng đến(B) trước.


Hướng dẫn:

- từng giây nhỏ ong cất cánh được(5m) có nghĩa là vận tốc của nhỏ ong là (5m/s).

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Board Of Director Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

- mỗi giờ Dũng sút xe đi được(12km) có nghĩa là vận tốc của chúng ta Dũng là (12km/h).

Cách 1: Đổi vận tốc của công ty Dũng từ(km/h ightarrow m/s)rồi so sánh với gia tốc của bé ong

Cách 2: Đổi tốc độ của bé ong từ(m/s ightarrow km/h )rồi đối chiếu với vận tốc của người sử dụng Dũng

Bài giải:

Cách 1: Đổi vận tốc của khách hàng Dũng từ(km/h ightarrow m/s)

Vì(1km = 1000m, , 1h = 3600s)

Do đó:(1dfrackmh =1. dfrac10003600m/s = dfrac518m/s)

Vì(5m/s > dfrac518m/s)tức là gia tốc con ong cất cánh nhanh hơn cần con ong sẽ đến(B) trước Dũng

Cách 2: Đổi gia tốc con ong từ(m/s ightarrow km/h )

(học sinh tự thực hiên)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 11: tính chất cơ phiên bản của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu sau đây,... • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chấm dứt bảng nhân sau... • Giải bài xích 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm biểu... • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị biểu... • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 địa thế căn cứ vào tính chất... • Giải bài bác 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Kiếm tìm tên một nhà... • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích và chu vi... • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một bé ong và... • Giải bài xích 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 11: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40
• Giải bài 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số