Biến đổi các biểu thức về dạng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu hoặc bình phương của một tổng rồi áp dụng:(A^2 geq 0) với mọi(A)

Bài giảia) Ta có:(x^2 - 2xy + y^2 + 1)(= (x^2 - 2xy + y^2) + 1)(= (x - y)^2 + 1)Mà ((x - y)^2 geq 0)với mọi(x, , y)Suy ra((x - y)^2 + 1 geq 1 > 0) cùng với mọi(x, , y)Vậy(x^2 - 2xy + y^2 + 1 > 0) với tất cả số thực(x) và(y) (đpcm)b) Ta có:(x - x^2 - 1 )(= - (x^2 - x + 1) )(= -)(= - < left(x - dfrac12 ight)^2 +dfrac34 >)(= - left(x - dfrac12 ight)^2 -dfrac34)Mà( -left(x - dfrac12 ight)^2 leq 0) với mọi(x)(Rightarrow -left(x - dfrac12 ight)^2 - dfrac34 leq -dfrac34 cùng với mọi(x)Vậy(x - x^2 - 1 với mọi(x) (đpcm)

 
Bạn đang xem: Bài 82 trang 33 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập B. Bài bác tập khác • Giải bài bác 75 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 có tác dụng tính... • Giải bài bác 76 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 làm tính... • Giải bài xích 77 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính nhanh giá trị của... • Giải bài 78 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài bác 79 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 80 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 làm tính... • Giải bài xích 81 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,... • Giải bài 82 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh:a)(x^2 -... • Giải bài 83 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(n in...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
B. Bài bác tập
• Giải bài bác 75 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 76 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 77 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 78 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 79 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 80 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 81 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 82 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 83 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Giải Bài 154 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2, Cho Phân Số X/3, Giải Bài 154 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi