Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều lâu năm (dfrac14, km) và chiều rộng là (dfrac18, km)
Bạn đang xem: Bài 81 trang 41 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài( imes)Chiều rộng

Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm + chiều rộng)( imes ,, 2)

Bài giải:

Diện tích khu đất là:

(dfrac14 . dfrac18 = dfrac132 , (km^2))

Chu vi khu đất là:

(left( dfrac14 + dfrac18 ight) . 2 = dfrac34 , (km))

Đáp số:(dfrac132km^2; ,,,, dfrac34km)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 11: tính chất cơ phiên bản của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong hai câu sau đây,... • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số yêu thích hợp... • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng bảng nhân sau... • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm biểu... • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị biểu... • Giải bài 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 địa thế căn cứ vào tính chất... • Giải bài 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Tìm tên một nhà... • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích và chu vi... • Giải bài xích 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một con ong và... • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 11: đặc thù cơ bản của phép nhân phân số - luyện tập trang 40
• Giải bài bác 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Skus Là Gì ? Ý Nghĩa Của Sku Trong Quản Trị Kho Hàng Bật Mí 5 Công Dụng Tuyệt Vời Của Sku Sản Phẩm

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số