a) ( displaystyle 5. - 3 over 10) b) ( displaystyle 2 over 7 + 5 over 7.14 over 25)

c) ( displaystyle 1 over 3 - 5 over 4.4 over 15) d) ( displaystyle left( 3 over 4 + - 7 over 2 ight).left( 2 over 11 + 12 over 22 ight)) 
Bạn đang xem: Bài 80 trang 40 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Trong biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân thì tiến hành phép nhân trước.

Trong biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì thức hiện tại phép tính trong ngoặc trước.

Muốn nhân hai phân số, ta nhân những tử với nhau với nhân các mẫu với nhau:

(dfracab.dfraccd = dfraca.cb.d)


Lời giải đưa ra tiết

(eginarrayla),,5.dfrac - 310 = dfrac 5.(- 3)10= dfrac - 32\b),,dfrac27 + dfrac57.dfrac1425 = dfrac27 + dfrac5.147.25 \= dfrac27 + dfrac25 = dfrac1035 + dfrac1435 = dfrac2435\c),dfrac13 - dfrac54.dfrac415 = dfrac13 - dfrac5.44.15= dfrac13 - dfrac13 = 0\d),,left( dfrac34 + dfrac - 72 ight).left( dfrac211 + dfrac1222 ight)\ = left( dfrac34 + dfrac - 144 ight).left( dfrac422 + dfrac1222 ight) \= dfrac - 114.dfrac1622 = dfrac - 11.164.22= - 2 endarray)

Đáp số: (displaystyle a) - 3 over 2;b)24 over 35) ; (c),,0; d) ,,-2.)
Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 70 Sgk Toán Lớp 5 Trang 70 Luyện Tập ) Sgk Toán 5

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + johnadamshs.net"Ví dụ: "Bài 80 trang 40 SGK Toán 6 tập 2 johnadamshs.net"