Viết tập hợp những số tự nhiên không vượt quá 5bằng nhị cách. Màn biểu diễn trên tia số các bộ phận của tập vừa lòng A.
Bạn đang xem: Bài 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Cách 1: Liệt kê các thành phần của tập hợp.

Cách 2: Nêu tính chất đặc trưng.

Bài giải:

+) những số thoải mái và tự nhiên không vượt vượt (5)(tức là các số tự nhiên nhỏ dại hơn hoặc bởi (5)) là những số(0; 1; 2; 3; 4; 5)

Cách 1: Liệt kê các phần tử(A = left,1, 2, 3, 4, 5 ight\)

Cách 2:Tính hóa học đặc trưng(A = left x in mathbbN )

+) màn trình diễn trên tia số:

*


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 2: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái khác • Giải bài 6 trang 7 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Viết số từ nhiên... • Giải bài 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết những tập thích hợp sau... • Giải bài bác 8 trang 8 - SGK toán lớp 6 tập 1 Viết tập hợp những số... • Giải bài 9 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào vị trí trống... • Giải bài xích 10 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào vị trí trống...


Xem thêm: Bài 81 Trang 91 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 81 Trang 91

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học