Hình thang(ABCD,,, (AB // CD)) có(widehatA - widehatD = 20^o ,,, widehatB = 2widehatC.)

Tính các góc của hình thang.
Bạn đang xem: Bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Áp dụng định lý: Tổng 4 góc vào một tứ giác bằng( 360^o)

*

Vì(AB // CD) (giả thiết)(Rightarrow widehatA + widehatD = 180^o)(cặp góc trong cùng phía)Mà(widehatA - widehatD = 20^o) (giả thiết)(Rightarrow 2widehatA = 200^o Rightarrow widehatA = 100^o)Lại có(widehatA - widehatD = 20^o)(Rightarrow widehatD = widehatA - 20^o = 100^o - 20^o = 80^o)Tương từ bỏ ta có:(widehatB + widehatC = 180^o) (cặp góc trong thuộc phía)Mà(widehatB = 2widehatC) (giả thiết)(Rightarrow 3widehatC = 180^o Rightarrow widehatC = 180^o : 3 = 60^o)Vì(widehatB = 2widehatC = 2.60^o = 120^o)Vậy(widehatA = 100^o;, widehatB = 120^o;, widehatC = 60^o;, widehatD = 80^o)

Ghi nhớ:Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy vậy song.


Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 2: Hình thang khác • Giải bài 6 trang 70 – SGK Toán lớp 8 tập 1 dùng thước cùng êke, ta... • Giải bài xích 7 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài bác 8 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD,,,... • Giải bài bác 9 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tứ giác(ABCD)... • Giải bài xích 10 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 12 là hình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 2: Hình thang
• Giải bài bác 6 trang 70 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 7 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 8 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 9 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 10 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 45 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 45 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 2

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12