Một nhà máy sản xuất may hàng ngày được 250 cỗ quần áo. Lúc may theo mốt mới, chiều lâu năm của vải dùng để may một bộ áo xống tăng x dm (khổ vải vóc như cũ). Hỏi chiều nhiều năm của vải dùng để may 250 bộ quần áo hàng ngày tăng bao nhiêu đềximét, biết:

a) x = 3 ? b) x = -2 ?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tính chiều lâu năm của vải nhằm may (250) bộ áo xống sẽ tăng theo x giả dụ mỗi bộ tăng (x) dm

Từ đó nỗ lực (x=3; x=-2) rồi triển khai phép tính nhân để có đáp án.

Bạn đang xem: Bài 77 trang 89 sgk toán 6 tập 1


Lời giải bỏ ra tiết

Theo bài, chiều nhiều năm của vải để may 1 bộ áo quần tăng x (dm).

Suy ra, chiều lâu năm của vải để may (250) bộ áo quần sẽ tăng (250.x) (dm).

Xem thêm: New Nghĩa Của Từ Bó Vỉa Tiếng Anh Là Gì ? Bó Vỉa Bê Tông Vát Kt 230X260X1000

a) Với (x = 3) thì chiều lâu năm vải tăng:

(250.3 = 750) (dm)

b) Với (x = -2) thì chiều nhiều năm vải tăng:

(250.(-2) = -500) (dm) 

tức là giảm 500 (dm).


Mẹo search đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + johnadamshs.net"Ví dụ: "Bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 johnadamshs.net"