Bài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 74 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 75 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 76 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 77 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Bài 78 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 79 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 80 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 81 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Bài 82 trang 33 SGK Toán 6 tập 1

Đề kiểm 15 phút - Đề số 1 - bài bác 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải bài xích 73 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 75 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 77 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 79 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 80 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 81 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 1
Bạn đang xem: Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyếtBài tập
Mục lục

Tóm tắt bài bác


Đề bài

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng rất dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có công dụng lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Hướng dẫn giải

+) hiệu quả ra 0:

2 . 2 - 2 . 2 = 0 hoặc 22 – 22 = 0 hoặc (2 + 2) – 2 . 2 = 0

hoặc (2 – 2) + (2 – 2) = 0,….;

+) hiệu quả ra 1:

2 . 2 : (2 . 2) = 1 hoặc 22 : 22 = 1 hoặc 22 : (2 + 2) = 1 hoặc (2 + 2) : (2 . 2) = 1,…

+) kết quả ra 2:

2 : 2 + 2 : 2 = 2;

+) công dụng ra 3:

22 – (2 : 2) = 3;

+) công dụng ra 4:

2 + 2 + 2 – 2 = 4.


Toán học tập là ngành nghiên cứu trừu tượng về phần lớn chủ đề như: lượng (các nhỏ số), cấu trúc, không gian, và sự cụ đổi.Các đơn vị toán học và triết học có nhiều quan điểm khác biệt về định nghĩa và phạm vi của toán học

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cấp cho trung học tập cơ sở. Được sinh sống lại phần nhiều khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen chúng ta mới, ngôi ngôi trường mới, một sau này mới!

*Xem thêm: Flash Rom Là Gì? Có Nên Flash Rom Cho Điện Thoại Android Không?

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hòa hợp mã bớt giá