( imes)(dfrac23)(dfrac-56)(dfrac712)(dfrac-124)
(dfrac23)(dfrac49)   
(dfrac-56)    
(dfrac712)    
(dfrac-124)    Bạn đang xem: Bài 75 trang 39 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân phân số nhằm điền công dụng một phương pháp nhanh nhất

(dfracab . dfraccd = dfraccd.dfracab)

Bài giải:

( imes)(dfrac23)(dfrac-56)(dfrac712)(dfrac-124)
(dfrac23)(dfrac49)(dfrac-59)(dfrac718)(dfrac-136)
(dfrac-56)(dfrac-59)(dfrac2536)(dfrac-3572)(dfrac5144)
(dfrac712)(dfrac718)(dfrac-3572)(dfrac49144)(dfrac-7288)
(dfrac-124)(dfrac-136)(dfrac5144)(dfrac-7288)(dfrac1576)

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 11: đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhì câu sau đây,... • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số đam mê hợp... • Giải bài xích 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chấm dứt bảng nhân sau... • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm biểu... • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm biểu... • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 địa thế căn cứ vào tính chất... • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Kiếm tìm tên một nhà... • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích s và chu vi... • Giải bài bác 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một bé ong và... • Giải bài bác 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 11: đặc thù cơ phiên bản của phép nhân phân số - luyện tập trang 40
• Giải bài 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Phí Local Charge Là Gì - Các Loại Phí Local Charges Phổ Biến Hiện Nay

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số